Politika kvalitete

10. srpnja 2015. na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu studiralo je 2348 redovitih studenata (RS) preddiplomskog i 1225 izvanrednih studenata (IS) diplomskog, specijalističkog studija.
Nastavu je držalo 88 nastavnika i 26 asistenata, 114 uposlenika TVZ-a.
Omjer ukupnog broja studenata (RS+IS/2) i broja nastavnika + asistenata je 26.

Okolnosti i perspektive

Sagledivo predstojeće razdoblje od 1. 7. 2013.g. – dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, sadržavati će brojne procese prilagodbi naših ustaljenih obrazaca rada i ponašanja onima promoviranim, prihvaćenim i uobičajenim u EU. Obzirom na odnose „volumena“: ekonomskih, zemljopisnih i populacijskih, za očekivati je najveći dio prilagodbi na strani RH. Jednako, inercija masa navedenih volumena čini kvalitativne prilagodbe jedino mogućim; teritorij RH nije moguće povećati, teško će biti zaustaviti negativni populacijski trend a kamoli preokrenuti ga u pozitivni, ekonomski rast vezan je za svjetska zbivanja i teško ga je naglim iskoracima promijeniti na bolje. Zaključci na relaciji EU-RH skalirani na poziciju TVZ u prostoru visokoga školstva RH i EU, analogni su. Dakle, izglednija unaprjeđenja u okvirima TVZ više i ranije su u mjerilima kakvoće nego li količine.

Povijesni cilj politike kvalitete TVZ

Tradicija kvalitete na TVZ dugotrajna je, starija od dana osnutka TVZ, nasljeđe je visokih škola koje su ujedinjenjem formirale TVZ. Prošlost je i razdoblje međusobnih usklađivanja iz kojih je nastala zajednička politika i praksa kvalitete TVZ. Novost je, što se ovom prigodom, politika kvalitete TVZ po prvi puta formalno predstavlja javnosti, internoj i općoj, istoimenim dokumentom „Politika kvalitete TVZ“. Koristeći taj povod, cilj dokumentirane politike kvalitete na TVZ jest upoznati sve aktere TVZ: zaposlenike, suradnike, studente i polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja te zainteresiranu javnost s temeljnim, dugoročnim postavkama djelovanja TVZ kao visokoškolske, javne institucije.

Ishodišta politike kvalitete TVZ

Politika kvalitete TVZ temelji se na:

  • Međunarodnim normama i standardima kvalitete visokoga i cjeloživotnog obrazovanja.
  • Aktualnim tehnološkim i didaktičkim trendovima u visokoškolskoj edukaciji.
  • Promjenama u gospodarstvu RH, EU i svjetskom.

Značajke, aktivnosti i programi unaprjeđenja kvalitete na TVZ-u

Sukladno okolnostima, ishodištima i strateškim opredjeljenjima unaprjeđenje kvalitete na TVZ odvijati će se kroz:

  • Normiranje: Usvajanje najviših nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete visokoga i cjeloživotnog obrazovanja. Primjena norma ISO 9001:2008 te Standarda i smjernica osiguravanja kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
  • Istraživanje i razvoj: Stručnim i znanstvenim istraživačkim radom u oblastima od interesa za obrazovne programe TVZ  gradi izvrsnost i osigurava konkurentnost u hrvatskim i europskim prostorima, a u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskoga procesa te kriterijima izvrsnosti europskog prostora visokog obrazovanja.
  • Sveobuhvatnost: Kvaliteta je na TVZ-u prepoznata kao strateško opredjeljenje. Na operativnoj razini utkana je u sve strukturne elemente djelovanja kao prioritetna odrednica svakodnevnoga rada. Kultura kvalitete zajednička je vrijednost i odgovornost svih dionika TVZ-a.
  • Odgovornost: Uprava TVZ odgovorna je za ostvarenje politike kvalitete u strategiji i postupcima za unutarnje osiguravanje kvalitete.
  • Komunikacija s dionicima: TVZ prepoznaje studente kao primarne, a njihove aktualne ili buduće poslodavce kao krajnje dionike svoga sustava kvalitete te njihove stavove i opredjeljenja redovito ugrađuje u strateške dokumente, normativna akta, studijske i ostale edukacijske programe te u praksu njihove izvedbe.

Vizija politike kvalitete na TVZ

Politika kvalitete TVZ temelj je ostvarenja osobnog i društvenog prosperiteta svih dionika, ponajprije studenata i polaznika ostalih edukacijskih programa, ali jednako i svih uposlenika i vanjskih suradnika te uže i šire društvene zajednice.

U Zagrebu, 17.9.2013.g.

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x