Redoviti preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Ishodi preddiplomskih stručnih studija TVZ

Ishodi stručnog preddiplomskog studija elektrotehnike 

Prolaznost i uspješnost na Stručnom studiju ELO 2013-2014

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike (bacc. ing. el.)

Trajanje: tri (III) akademske godine – šest (VI) semestara

ECTS bodovi: 180

Osnovni cilj Stručnog studija elektrotehnike je školovanje inženjera elektrotehnike za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa. Od 1950-tih godina, od kada studij postoji, interes za studij je velik, a naši inženjeri zapošljavali su se u mnogim javnim poduzećima, industriji, brodogradilištima, školama, bolnicama, predstavništvima, projektnim organizacijama, laboratorijima, državnim ustanovama te privatnim tvrtkama. Neke od tih tvrtki su i naši partneri u procesu obrazovanja.

Do sada je na Elektrotehničkom odjelu TZV-a diplomiralo oko 530 inženjera, a u prethodnom razdoblju na Višoj tehničkoj školi studij elektrotehnike završilo je oko 3000 inženjera elektrotehnike. Tijekom godina razvili smo i opremili nove laboratorije za slijedeće grupe kolegija: računala, telekomunikacije, optičke komunikacije, osnove elektrotehnike i mjerenja, računalne mreže, transformatori, električni strojevi, automatika i upravljanje, elektronika te procesna računala. Struktura nastavnog programa određena je tako da se na prvoj studijskoj godini usvajaju osnovna znanja kroz pohađanje zajedničkih temeljnih kolegija. Na drugoj godini student bira između tri smjera:

  • Energetska elektrotehnika
  • Automatizacija i procesno računarstvo,
  • Komunikacijska i računalna tehnika.

Smjer Energetska elektrotehnika orijentiran je na područje primjene električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih mreža i postrojenja, elektromotornih pogona, te njihovu zaštitu, upravljanje i održavanje.

Smjer Automatizacija i procesno računarstvo orijentiran je na rješavanje inženjerskih zadataka automatskog upravljanja tehničkim sustavima u industriji, gospodarstvu, transportu, trgovini, zdravstvu i dr.

Smjer Komunikacijska i računalna tehnika bavi se suvremenim telekomunikacijskim, radiokomunikacijskim i računalnim sustavima, znanstvenim principima na kojima su zasnovani, najvažnijim oblastima njihove primjene, te uvjetima međusobnog povezivanja i zajedničkog djelovanja. Smjerovi imaju u različitim semestrima mogućnost upisa jednog ili dva specijalizirana izborna kolegija. U završnom dijelu studija studenti odlaze na stručnu praksu u trajanju od šest tjedana i izrađuju završni rad. Mentor završnog rada pomaže studentu oko odabira izbornih predmeta, odobravanja sadržaja i potvrđuje izvršenje stručne prakse, izdaje završni zadatak i vodi studenta tijekom izrade završnog rada. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od ocjene i obrane toga rada.

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x