Redoviti preddiplomski stručni studij informatikeRedoviti

Ishodi preddiplomskih stručnih studija TVZ

Ishodi stručnog preddiplomskog studija informatike 

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije (bacc. ing. techn. inf.)

Trajanje: tri (III) akademske godine – šest (VI) semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni studij informatike školuje inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova organizacije, primjene i projektiranja naprednih informatičkih tehnologija, koncipiranju i realiziranju dizajnerskih i multimedijskih rješenja.

Zainteresiranost kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu iznimno je velika te se studij posljednjih godina popunjava u prvom upisnom roku sa izrazitim predispozicijama studenata. Kvaliteta nastavnog programa prepoznata je i od strane gospodarstva, što se očituje brzim zapošljavanjem završenih inženjera, kao i njihovom željom za nastavkom obrazovanja na Specijalističkom studiju informatike. Postoji mogućnost pokretljivosti studenata za sve slične studijske programe unutar Hrvatske, a naravno i šire ako su stekli pravo za prijelaz u višu godinu studija, odnosno postigli propisani broj ECTS bodova.

Inženjeri informatike zapošljavaju se na razvojnim radnim mjestima, u brojnim javnim ili privatnim poduzećima, u industriji, predstavništvima, projektnim organizacijama, laboratorijima te u državnim ustanovama.

Danas studij raspolaže suvremenom računalnom, audio-video opremom, fotoopremom te specijaliziranom informacijskom opremom za primjenu u grafi čkom dizajnu. U vrhunski opremljenim laboratorijima i suvremeno opremljenim učionicama organizirana je praktična nastava što ispunjava zahtjev stručnog studija. Uz stalno zaposlene nastavnike, za pojedine stručne predmete honorarno su angažirani istaknuti stručnjaci s drugih fakulteta ili iz prakse. Do sada je na Informatičkom odjelu TVZ-a diplomiralo 891 inženjera. Struktura nastavnih sadržaja određena je tako da je prva godina zajednička za sva tri smjera, a nakon prve godine studenti se opredjeljuju i specijaliziraju za jedan od tri smjera:

Organizacija i informatizacija ureda smjer je namijenjen organiziranju i održavanju rada u informatiziranom uredu:

 • inženjer računalne mreže projektira, primjenjuje i održava LAN i WAN u administrativnim informacijskim sustavima temeljenim na UNIX, LINUX, Windows NT i NetWare platformama,
 • administrator baza podataka ili računalnog informacijskog sustava nadzire resurse i funkcije te predlaže proširenja i modifikacije,
 • voditelj službe pomoći korisnicima aplikacija upravlja radom tzv. help-deska,
 • savjetnik za sigurnost informacijskog sustava,
 • inženjer za razvoj aplikacija primjenom suvremenih alata, prilagodbu, testiranje i uvođenje gotovih aplikacija, voditelj prodaje računala i računalne opreme za potrebe informatizacije ureda.

Elektroničko poslovanje namijenjen je razvijanju i održavanju poslovanja pomoću interneta:

 • upravljanje nastupom tvrtke na internetu,
 • uspostavu i vođenje virtualnih timova putem web-a,
 • provjeru sigurnosti informatičkog sustava,
 • organizaciju i vođenje poslovanja putem elektroničke pošte,
 • nadzor i mjerenje kvalitete usluge elektroničkog poslovanja,
 • posredovanje u poslovanju – povezivanje naručitelja i izvršitelja ugovaranje posla, ponuda informacija o potencijalnim kupcima ili dobavljačima,
 • organiziranje dokumenata, baza podataka i kadrova u cjelovitu bazu znanja.

Informatički dizajn bavi se tehnološkim postupcima u pripremi i proizvodnji grafičkih proizvoda i multimedijskih sadržaja. Detaljno se pristupa oblikovanju i dizajnu grafičkih rješenja, koncipiranja i realiziranja multimedijskih proizvoda:

 • vođenje, održavanje i organizacija rada u klasičnom izdavaštvu,
 • konstrukcija te nadzor i upravljanje funkcijom suvremenih informatičkih sustava koji integrira jezik, sliku i zvuk,
 • konstrukcija te nadzor i upravljanje funkcijom suvremenih informatičkih sustava u multimediji,
 • koncipiranje i realiziranje rješenja u grafi čkom dizajnu, ovisno o tehnološkim postupcima u proizvodnji,
 • dizajn grafi čkih i multimedijskih proizvoda.
TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x