Tko smo

Misija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je obrazovati i osposobiti mlade ljude u kompetentne stručnjake na području tehničkih djelatnosti kako bi mogli suvereno konkurirati na tržištu rada. TVZ se u svom obrazovnom procesu oslanja na nastavnike i suradnike s dokazanim poznavanjem struke i teorijskim znanjem, kao i na priznate stručnjake iz gospodarstva koji nastavu obogaćuju brojnim primjerima iz svoje svakodnevne prakse. Raznolik i inventivan način izvođenja nastavnog programa uključuje obvezatnu stručnu praksu na svakom stručnom studiju.
Praksa se obavlja u eminentnim tvrtkama i tijekom nje student radi na aktualnim projektima dotične tvrtke, te rješavanju
praktičnih zadataka i problema.

Studiranje na stručnim studijima TVZ-a odvija se:
• Prema Pravilniku o studiranju
• Nakon upisa na TVZ student se upisuje u svaki semestar posebno
• Kolegiji imaju mogućnost kontinuiranog praćenja nastave (kolokviji, međuispiti, zadaće itd. tijekom semestra), te oslobođenja dijela ispita ili polaganje cijelog ispita temeljem rezultata postignutih radom tijekom semestra
• Kroz ISVU sustav (Informatički Sustav Visokih Učilišta) vrši se upis studija i semestara, prijava, odjava i polaganje ispita, te kontinuirano praćenje kolegija. Preko aplikacije Studomat student se upisuje na TVZ, te u viši semestar, može pratiti svoj napredak tijekom semestra na nekim kolegijima s kontinuiranim praćenjem, mora prijaviti i može odjaviti svoj izlazak na redovni ispitni rok iz svakog kolegija
• Svaki student dobiva zaporku za korištenje Internet stranica TVZ-a, pomoću njih komunicira s nastavnicima, dohvaća materijale za nastavu, sudjeluje na forumima i radu Studentskog zbora TVZ-a (www.sztvz.hr) itd.
• Financijski model studiranja na TVZ-u temeljen je na uspjehu. Nakon svake godine studiranja vrednuje se uspjeh unutar generacije i na temelju njega može se prijeći iz statusa „za osobne potrebe“ tj. uz plaćanje, u status „uz potporu MZOŠ“ tj. bez plaćanja i obrnuto. Na stručnim studijima TVZ-a nastava se izvodi uz pomoć suvremenih sredstava (powerpoint prezentacije, materijali za nastavu na web stranicama TVZ-a, kontaktiranje nastavnika i elektroničkom poštom…), a osim predavanja tu su i:
• Laboratorijske vježbe u suvremenim laboratorijima (8 kompjutorskih laboratorija i 4 specijalizirana stručna laboratorija na TVZ-u, odvijanje vježbi u laboratorijima eminentnih tvrtki iz gospodarstva i laboratorijima instituta)
• Konstrukcijske vježbe, izrada programa i seminara…
• Posjeti tvrtkama i njihovim laboratorijima, pogonima itd.
• Terenska nastava
• Stručna praksa

Na TVZ-u studenti su partner u obrazovnom procesu. Imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Studentskog zbora TVZ -a
(www.sztvz.hr) te biraju svoje predstavnike. Studentski predstavnici sudjeluju u radu Stručnih vijeća Odjela i Stručnog
vijeća TVZ-a, te daju svoje prijedloge i komentare na odluke i Pravilnike koji se tiču izvođenja nastave. Uz podršku TVZ-a studenti su sami uredili prostor koji koriste na lokaciji Konavoska 2.

Povijest

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) osnovano je Uredbom vlade Republike Hrvatske 1998. godine, kojom je preuzelo stručne tehničke studije Sveučilišta u Zagrebu, a koji imaju tradiciju i veću od 40 godina. Od svog osnivanja do ak. god. 2004/05. Veleučilište izvodi 3-godišnje stručne studije elektrotehnike, graditeljstva, informatike, prometa, aeronautike i strojarstva. Veleučilište upisuje godišnje u prosjeku 1500 studenata u 1. godinu studija, a ukupni broj studenata na dan 31. prosinca 2004. je cca 5000. Do 31. prosinca 2004. diplomiralo je 2550 studenata.

Veleučilište je 2004. godine upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Stručne studije elektrotehnike, graditeljstva, informatike i računarstva, te mehatronikeTVZ provodi samostalno, sa 154 zaposlenika (19 profesora visoke škole, 28 viših predavača, 26 predavača, 33 asistenta, 15 laboranata i 33 stručna suradnika, administrativna zaposlenika i pomoćno-tehničkog osoblja) i s preko 150 vanjskih suradnika, iz redova priznatih stručnjaka iz prakse i nastavnika više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručne studije aeronautike, prometa i strojarstva Veleučilište provodi putem ugovora o suradnji na izvođenju stručnih studija s Fakultetom prometnih znanosti i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2005/06. Veleučilište prestaje s upisom studenata u prvu godinu stručnih studija aeronautike i prometa, a od ak. god. 2007/08 sa upisom na stručni studij strojarstva.

Od ak. god. 2005/06. prema zahtjevima procesa Bologne Tehničko veleučilište u Zagrebu, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dobiva se dopusnica za daljnje izvođenje stručnih studija:

Diploma Supplement se izdaje automatski i besplatno svim studentima nakon diplomiranja i na hrvatskom i engleskom jeziku, primjeri: DS – bachelor & DS-master1

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x