Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

 

Pokret cjeloživotnog učenja postao je aktualan uslijed nepovoljnih ekonomskih zbivanja i visoke nezaposlenosti te je tako institucionalizirani i organizirani proces obrazovanja počeo uzmicati pred učenjem u svim oblicima i u svim životnim okolnostima. TVZ je prepoznao ovaj trend i važnost trajnog osposobljavanja te ga u svojim obrazovnim aktivnostima u potpunosti podržava.

 

U skladu s time TVZ nudi profesionalno usavršavanje i stručno osposobljavanje tvrtki i pojedinaca, kao i neformalni obrazovni program za šire građanstvo. Posebno ističemo najrazličitije programe informatičkog obrazovanja te stručno usavršavanje ovlaštenih arhitekata i inženjera.

Program stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i inženjera

Počevši od 2006. godine, TVZ provodi program stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i inženjera građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike u graditeljstvu i za sve ostale obveznike stručnog usavršavanja arhitektonske, građevinarske, strojarske i elektrotehničke struke u graditeljstvu (ukupno četiri stručne grupe).

 

Program je osmišljen za osobe koje su obvezne upotpunjavati i usavršavati znanja prema Pravilniku o stručnom ispitu, osobe koje su dužne upotpunjavati i usavršavati znanja u obavljanju poslova graditeljstva i svi ostali koji imaju interes za stjecanje suvremenih znanja iz područja građevno-tehničke regulative.

 

Program se sastoji od petogodišnjeg i godišnjih programa te obuhvaća stjecanje i unapređivanje stručnog znanja kroz pohađanje seminara sa stručnim predavanjima i stručnim radionicama, a u skladu s odobrenim Programom i bodovnim vrijednostima.

 

Više na stranicama seminar.tvz.hr.

Pripreme za državnu maturu iz matematike

Kako bi što bolje pripremili buduće studente i pomogli im pri upisu na Veleučilište, Tehničko veleučilišta u Zagrebu od 2014. provodi besplatne pripreme za državnu maturu iz matematike A razine za sve učenike koji TVZ označe kao svoj prvi, drugi ili treći izbor.

 

Pripreme za maturu počinju oko ožujka i traju dva mjeseca.