PROJEKTI NA TVZ-U

Tehničko veleučilište u Zagrebu sudjeluje u provedbi više međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

ODOBRENI INTERNI PROJEKTI 22/23

ODOBRENI INTERNI PROJEKTI 21/22

PROJEKTI U PROVEDBI U 2022 GODINI

PROJEKTI U PROVEDBI U 2021 GODINI

PROJEKTI U PROVEDBI U 2020. GODINI

STEM ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST

„STEM za održivu budućnost“ zajednički je projekt Tehničkog veleučilišta u Zagrebu,  Udruge ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruge za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona i Veleučilišta u Šibeniku. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i drugih zainteresiranih mladih korištenjem suvremenih edukativnih metoda u područjima STEM-a, STEAM-a, održivog razvoja, kritičkog i kreativnog razmišljanja i dr.

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona, Veleučilište u Šibeniku

ID projekta: UP.04.2.1.10.0014

Vrijeme provedbe: 12. svibanj 2021. – 11. svibanj 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.587.320,19 kn

Iznos EU potpore: 1.349,222,00 kn

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Projektom će se ojačati kapaciteti predstavnika organizacija civilnog društava, studenata i drugih mladih te nastavnog i nenastavnog osoblja partnerskih obrazovnih institucija i time dobiti novi krug osposobljenih dionika za popularizaciju STEM-a te će se ojačati suradnja akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt se bavi transformacijom znanja i izgradnjom kompetencija prema stvarnim potrebama našeg vremena te promocijom znanosti za mlade, ali i za širu populaciju. Podučavat ćemo predstavnike OCD-a o načinima kreativnog stvaranja i kombinirati ih sa znanjem i vještinama iz područja tehnologije, inovacija i znanosti. Projektom će se osnažiti i predstavnici projektnih partnera i nastavnog osoblja za jačanje kapaciteta za kreiranje i implementaciju novih metoda podučavanja te za kreativnije djelovanje u zajednici kroz STEM.

Za više informacija: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/stem-za-odrzivu-buducnost/

PROJEKT “PROVEDBA HKO U STRUČNIM STUDIJIMA RAČUNARSTVA” (2019-2022), UP.03.1.1.030063

Tehničko veleučilište u Zagrebu je partner na projektu “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Nositelj projekta je Visoko učilište Algebra, zajedno s 11 partnera (Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split, Hrvatska udruga poslodavaca, Visoka škola za informacijske tehnologije (VsiTE), Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina).

Cilj projekta je dostići prosjek Europske unije od 3,7% udjela IT stručnjaka u radnoj snazi, te u što kraćem roku kroz obrazovanje generirati i zatim zaposliti dodatnih 6.000 IT-evaca.

Službena stranica projekta je: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/hko-racunarstvo/

PROJEKT “MODERNO OBRAZOVANJE STRUČNIH PRVOSTUPNIKA/CA MEHATRONIKE USKLAĐENO SA ZAHTJEVIMA HKO-A”

Tehničko veleučilište u Zagrebu je partner na projektu “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Nositelj projekta je Veleučilište u Bjelovaru, a ostali pratneri su Velučilište u Karlovcu, Istarsko velučilište, Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarska komora. Provedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).

Cilj projekta je unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija.

Do kraja 2020. godine u sklopu projekta je izrađen standard zanimanja inženjera/inženjerka mehatronike koji je dobio pozitivno mišljenje Sektorskog vijeća i upisan je u HKO registar. Zanimanje inženjera/inženjerke mehatronike sada će po prvi puta biti prepoznato u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Službena stranica projekta je: https://vub.hr/hko-mehatronika/

CENTAR ZA PROJEKTE

Centar za projekte Tehničkog veleučilišta u Zagrebu osnovan je s ciljem kvalitetnog obavljanja zajedničkih nastavno – znanstvenih i stručnih aktivnosti. U Centru se provode pripreme projektnom ugovaranju, istražuju se mogućnosti financiranja projekata i sudjelovanja u natječajima te se koordinira suradnja s brojnim partnerskim institucijama.

Pored toga, Centar osigurava potporu veleučilištu u pripremama za upravljanje projektima – njihovu ugovaranju i zaključivanju te nudi pravnu potporu u zaštiti autorskih prava i pomoći u prijavi patenata. I konačno, među brojnim poslovima Centra nalaze se organizacijske aktivnosti vezane uz izvođenje edukacija te razni informacijsko -komunikacijsko-tehnološki poslovi.

NOVI PROJEKTI NA TVZ-U

Trenutačno, krajem siječnja 2019., Tehničko veleučilište u Zagrebu sudjeluje u provedbi više međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

U tijeku provedbe kroz Elektrotehnički odjel TVZ kao partnerska institucija sudjeluje na projektu iz programa Erasmus+ „Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems“ (šifra potpore: 2018-1-RS01-KA203-000432), unutar ključne aktivnosti KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, odnosno tipa aktivnosti KA203 Strategic Partnerships for higher education. Početak projekta je 01.11.2018, a predviđeni završetak 30.11.2019.

Kroz Informatičko-računarski odjel TVZ kao treća strana sudjeluje u provedbi projekata „European Researchers´ Night: Techno-Past Techno-Future“ (šifra projekta: 818748) unutar okvira za suradnju Obzor 2020, aktivnost “Marie Sklodowska-Curie” i poziva “European Researchers’ Night” (H2020-MSCA-NIGHT-2018). Trajanje projekta je od 01.08.2018. do 31.10.2019.

TVZ je partner na IRI projektu „Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d.“, (šifra projekta: KK.01.2.1.01.0104). Izvor financiranja je Europski fond za regionalni razvoj, operativni program „Konkurentnost i kohezija“ iz poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Trajanje projekta je od 18.06.2017. do 18.06.2020.

Za više informacija, posjetite podstranicu Razvoj nove generacije.

TVZ je partner na Erasmus+ projektu „R U EU? – A game-based approach to exploring 21st century European Identity and Values“, (šifra potpore: 2017-1-UK01-KA203-036601). Ključna aktivnost „KA2- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices“, odnosno „KA203 – Strategic Partnerships for higher education (EAC/A03/2016)“. Trajanje projekta je od 01.10.2017. do 31.10.2019.

Također, TVZ je uspješno prijavio i dobio projekt „Internacionalizacija stručnog diplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika“ (šifra projekta UP.03.1.1.02.0005). Izvor financiranja je Europski socijalni fond 2014-2020, operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“ i poziv „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.02). Trajanje projekta je od 12.10.2018. do 12.10.2021.

U prethodnom razdoblju TVZ je prijavio više projektnih prijedloga koji su u postupku evaluacije. Ove prijave uključuju Erasmus+ projekt iz ključne aktivnosti KA2, IRI projekt „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, prijedlog prema British Academy izvoru financiranja „Leverhulme Small Research Grants“, te nekoliko COST akcija na kojima će sudjelovati zaposlenici TVZ-a.

Osim svih navedenih paralelnih, i vrlo složenih, aktivnosti u provedbi projekata i izradi projektnih prijedloga, TVZ kontinuirano radi na pripremi novih projekata. U tom smislu, u tijeku je izrada novih projektnih prijava TVZ-a u svojstvu predlagatelja usmjerenih prema okviru za suradnju Obzor2020, te Erasmus+ KA202 i IRI natječajima.

POLITEHNIKA 2025

Kako bi osigurali sadašnjim i budućim studentima obrazovanje u duhu vizije godine 2025., TVZ je pokrenuo projekt „Politehnika 2025“ koji će stvoriti nove te modernizirati postojeće nastavne planove diplomskih studija s ciljem prilagodbe stvarnim potrebama na tržištu rada i osiguravanja visoke zapošljivosti. TVZ je tako osiguralo tri milijuna kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda za projekt punog naziva „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike“.

Projekt se provodio od 18. lipnja 2015. do 18. rujna 2016. godine, u ukupnom trajanju od 15 mjeseci na kojem je aktivno radilo 40-ak profesora i asistenata, no od iznimnog je značaja upravo suradnja s partnerima iz poslovne zajednice – tvrtkama APIS IT, IN2 GRUPA i SPAN.

Završetkom projekta ostvareni su brojni rezultati: razvijena su 4 nova studijska programa u specijalističkim područjima politehnike: protetike i ortotike, informacijske sigurnosti, forenzike i mehatronike te je unaprijeđeno je 9 studijskih programa iz specijalističkih područja politehnike: računarstva, informacijskih sustava, energetike i elektronike, grafičkog dizajna i tehnologije u tiskarstvu i graditeljstva. Među rezultatima se posebno ističe i programska aplikacija za studente koja im omogućava izbor kolegija i kurikuluma na temelju željenih kompetencija za određenu kvalifikaciju i profil zanimanja. Ista aplikacija poslodavcima osigurava uvid u studijske programe po kompetencijama.

Više o projektu na stranicama politehnika2025.tvz.hr.

EKOMPETENCA

TVZ je osmislio i proveo projekt pod nazivom: „Razvoj međužupanijskog e-learning sustava ustanova za obrazovanje odraslih“, koji je financiran u sklopu natječaja za nepovratna sredstva EU „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“. Ukupna vrijednost projekta je 206.826,96 EUR-a, od čega sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 147.074,65 EUR-a, a provodio se tijekom 12 mjeseci, zaključno s 18.10.2014. godine, na području Zagreba, Siska i Zadra.

Realizacijom projekta ostvaren je i njegov cilj, a to je jačanje sektora obrazovanja odraslih radi povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, te stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta ustanova koje su sudjelovale na projektu: TVZ, Pomorska škola Zadar i Tehnička škola Sisak za e-učenje. Projekt je tako omogućio udaljeni pristup do razvijenih edukativnih poslije srednjoškolskih i prilagođenih programa obrazovanja za usavršavanje odraslih nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja u Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji.

Završetkom projekta, stvorena je baza od 29.820 IT termina na hrvatskom jeziku te prijevodna memorija IT tematike, iskoristiva u sličnim projektima. Prevedeni materijali iskoristivi su na 12 kolegija na stručnim i specijalističkim studijima TVZ-a.

Više o projektu na stranicama kompetenca.tvz.hr.

KONTAKT

Vrbik 8

10000 Zagreb

E-mail: tvz@tvz.hr

Tel: +385 (0)1 5603 900

Fax: +385 (0)1 5603 999

Skip to content