NAPOMENA STUDENTIMA

Budući je samo jedan upisni rok za upis na diplomske studije u akademskoj godini 2024./2025. preporuka je studentima koji se prijave na redoviti studij da se prijave i na izvanredni jer u slučaju da ne  ostvare pravo upisa na redoviti studij, neće moći upisati izvanredni ako isti nisu prijavili.

Skip to content