Poštovani i dragi studenti,

Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) osnovano je 1998. godine s ciljem obrazovanja budućih inženjera. TVZ se sastoji od četiri odjela; Elektrotehničkog, Graditeljskog, Informatičko-računarskog i Strojarskog na kojima u ak. godini studira ukupno 4.300 studenata. Studijski programi formirani su kao trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji diplomski. Kako bi se stvorilo ozračje koje integrira suvremena tehnička znanja, istraživanja i inovacije razvijeni su programi preddiplomskih i diplomskih stručnih studija prema najsuvremenijim koncepcijama. Klasični predmeti koncipirani su s izrazito puno praktičnog rada na vježbama i seminarima čime se omogućava povezivanje znanja i vještina te kod studenata razvija multidisciplinarnost. Tako obrazovanim inženjerima omogućuje se prilagodba izazovima tehnološkog i društvenog razvoja. Posebno je brižljivo razrađen dio obrazovanja koji stavlja naglasak na vještine i potrebna znanja te razvoj kompetencija za inženjerski poziv. Istodobno je dat naglasak na snažno obrazovanje studenata aktualnim znanjima i vještinama čime se stvaraju predispozicije za istraživački rad i inovacije. Studirati na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu znači studirati prema načelima najsuvremenijih kurikula. Uz veliku satnicu praktične i laboratorijske nastave stvara se izvrsna komunikacija između nastavnika i studenata, gdje studenti aktivno sudjeluju u stjecanju znanja.

S obzirom na svoje tehničke temelje i inovativna zvanja usmjerena na nove tehnologije TVZ se zalaže za razvoj specijalističkog stručnog obrazovanja usko povezanog s istraživanjem i stručnom praksom. Cilj takvog pristupa je podučiti studente vještinama stručnog rada kako bi i sami mogli stvarati nove proizvode koji će pridonositi stalnom poboljšanju zajednice.

Upisati studij TVZ-a znači postati dijelom formacije budućih inženjera kao i dijelom zajednice koja je usmjerena istraživanju novih tehnologija i tehnološkog napretka. Završeni inženjeri vrlo su traženi na tržištu rada jer su sposobni kombinirati profesionalnost, kompetentnost i sudjelovati u suvremenim poslovnim procesima te stvarati inovativna rješenja ili proizvode. Studenti se potiču na istraživanje i cjeloživotno obrazovanje koje se nakon diplomiranja može nastaviti na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Skip to content