Nastavno i nenastavno osoblje koji želi ostvariti Erasmus mobilnost to može učiniti u obliku održavanja nastave i stručnog usavršavanja. Prilikom javljanja na natječaj, koji se objavljuje dva puta godišnje – krajem ljetnog semestra i početkom zimskog, kandidati su obavezni predati potpunu dokumentaciju kao što je to navedeno u natječaju (prijavni obrazac, životopis, kopija domovnice). Po završetku natječaja, svi kandidati bivaju obaviješteni o tome je li njihova molba prihvaćena za financiranje, a rezultati natječaja objavljuju se na web-u.

Erasmus+ natječaj za djelatnike

Rezultati Natječaja za Erasmus+ mobilnost za djelatnike TVZ-a za ljetni semestar 2017/2018 nalaze se u repozitoriju. Nakon provjera prijava na Natječaj, a prema „Kriterijima odabira kandidata za Erasmus mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje“ odobrene su mobilnosti pristupnika prema dokumentu u repozitoriju.

Natječaj za Erasmus+ mobilnost za djelatnike objavljuje se dva puta u akademskoj godini – u rujnu za ljetni semestar i u ožujku za zimski semestar slijedeće akademske godine. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i Plan rada odnosno Nastavni plan, ovisno da li se prijavljujete za stručno usavršavanje (plan rada) ili održavanje nastave (nastavni plan), priložiti kopiju domovnice i životopis.

Prof. dr.sc. Sonja Zentner Pilinsky
e-mail: sonja.zentner@tvz.hr
telefon: +385 1 5603 935
fax:+385 1 5603 999

Vida Senci
e-mail: vida.senci@tvz.hr
Telefon: +385 1 5603 935