Erasmus+ program nudi studentima TVZ-a dodjelu financijske potpore za studiranje jednog semestra tijekom studija na partnerskim visokoškolskim ustanovama unutar Europske unije ili dodjelu financijske potpore za stručnu praksu u tvrtci unutar Europske unije u trajanju dva do šest mjeseci. Natječaj za Erasmus+ mobilnost objavljuje se u pravilu dva puta godišnje – na početku svakog semestra.

NATJEČAJ U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA ZA MOBILNOST STUDENATA za zimski semestar akademske godine 2018. / 2019. - PRIJAVE DO 30.04.

Pozivamo sve studente koji žele odraditi stručnu praksu/ studijski boravak u inozemstvu u okviru Erasmus + da se prijave na natječaj do 30.4.2018. Za više informacija preuzmite dokument “Natječaj Erasmus za zimski semestar 2018-2019.”

NATJEČAJ U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA ZA MOBILNOST STUDENATA ZA ODLAZAK NA STRUČNU PRAKSU - prijave do 8.4.2018.

Tehničko veleučilište u Zagrebu objavljuje natječaj u okviru Erasmus+ programa za mobilnost studenata za odlazak na stručnu praksu u okviru projekta 2017-1-HR01-KA103-035068 – osigurana su dodatna sredstva!

 

Cilj: U okviru programa Erasmus + Tehničko veleučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za dodjelu financijske potpore studentima koji odlaze na stručnu praksu u tvrtke ili na visokoškolske ustanove unutar Europske unije.

DETALJI NATJEČAJA U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA ZA MOBILNOST STUDENATA
1.1. Države u kojima je moguće ostvariti mobilnost

Države u kojima je moguće ostvariti mobilnost:

 

Mobilnost je moguće realizirati u tvrtkama ili na visokoškolskim ustanovama u državama članicama Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Letonija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, te u slijedećim državama: Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska.

 

Natječaj se objavljuje za raspodjelu sredstava sa projekta 2017-1-HR01-KA103-035068 u svrhu mobilnosti stručne prakse kroz Erasmus za studente koji traže ili već imaju kontakte sa inozemnim poduzećima i tvrtkama. Stručnu praksu MOGUĆE je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručnu praksu NIJE moguće obavljati u ustanovama Europske unije (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/) te ustanovama koje upravljaju programima Europske unije ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu.

 

 

1.2. Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti:

Mobilnost je moguće ostvariti u razdoblju od 01.06.2017.- 31.05.2019.

Dužina boravka za aktivnost stručna praksa: od 2 do 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja do 12 mjeseci) Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

 

 

1.3. Formalni uvjeti za prijavu

Formalni uvjeti za prijavu:

  • hrvatsko državljanstvo, status izbjeglice ili osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno
    boravište u Republici Hrvatskoj
  • pravo prijave na Erasmus program imaju svi studenti, redovni i izvanredni

 

Nakon zatvaranja ovog Natječaja studenti se pozivaju na razgovor s povjerenstvom prema kriterijima za odabir kandidata objavljenim na https://www.tvz.hr/medunarodna-i-nacionalna suradnja/erasmus/odlaznamobilnost/studenti. Po završetku selekcijskog postupka rang lista studenata bit će sastavljena posebno za stručne studije i posebno za specijalističke diplomske stručne studije.

 

Studenti ne moraju odmah imati osiguranu praksu. Ukoliko ispunjavaju propisane kriterije u natječaju studentima se odobrava Erasmus financiranje i tada kreću u potragu za tvrtkom u kojoj bi obavljali praksu ili nastavljaju potragu za praksom (ako su ju već prije tražili, kontakt sa tvrtkom priložen Natječajnoj dokumentaciji može donijeti dodatne bodove u natječaju prema kriterijima za odabir). Kod studentske prakse moguće je duplo financiranje (i od strane TVZ-a i od strane tvrtke).

 

 

1.4. Postupak prijave za na Natječaj

Postupak prijave za na Natječaj:

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:

 

Program Erasmus + omogućava pomoć za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa u iznosu od 100 EUR mjesečno za stručnu praksu su sljedeći:

  • prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65 % proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;
  • popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga

 

Materijali i prijavni obrasci, kao i iznosi potpora i kriteriji odabira po ovom Natječaju dostupni su na web stranici Tehničkog veleučilišta:

 

https://www.tvz.hr/medunarodna-i-nacionalna-suradnja/erasmus/odlazna-mobilnost/studenti

 

ROK ZA PRIJAVU: do 08.04. 2018. godine

 

Prijave s ostalim dokumentima poslati poštom na adresu:

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Ured za međunarodnu suradnju (s naznakom studijski boravak ili stručna praksa) Vrbik 8, 10000 Zagreb Ili osobno predati na Dekanat TVZ-a Vrbik 8, soba br.12 (urudžbeni zapisnik) gđi. Ivanki Livačić

Elektronski prijavni obrazac poslati na e-mail: nuzelac@tvz.hr Radnim danom 10-12 sati

Za dodatne informacije obratiti se Uredu za međunarodnu suradnju ili na mail: erasmus@tvz.hr

 

 

Dodatne informacije tijekom i nakon natječaja

Iznos financijske potpore koja se dodjeljuje u ak.god.2017/18 nalazi se u repozitoriju, kao i kriteriji po kojima se vrednuju studentske prijave i rade rang liste. Dodatno, po predočenju računa i/ili putne karte TVZ svojim studentima jednokratno refundira troškove putovanja i osiguranja prema dokumentu u repozitoriju.

 

Nakon završetka primanja prijava na Natječaj svi prijavljeni studenti bit će pozvani mailom na razgovor sa Povjerenstvom koji će se odvijati na engleskom ili njemačkom jeziku. Razgovorom s Povjerenstvom završava natječaj te se tada u repozitoriju objavljuju Rezultati natječaja. Rezultate Natječaja studenti koji su sudjelovali u Natječaju dobivaju također direktno na e-mail.

 

Studenti koji na Natječaju steknu pravo na dodjelu financijske potpore, a žele ići studirati semestar na partnerske visokoškolske ustanove trebaju HITNO po završetku Natječaja sami izabrati visokoškolsku ustanovu sa popisa na webu, pretražiti web dotične institucije i pronaći predmete koje žele upisati. Nakon toga HITNO se trebaju javiti svojem ECTS koordinatoru i sa njime potvrditi/dopuniti popis predmeta. Nakon toga studenti popunjavaju i potpisuju Application form i Learning Agreement for Studies (oba dokumenta su u repozitoriju), te ih dostavljaju Erasmus administratoru TVZ-a.

 

Studenti koji na Natječaju steknu pravo na dodjelu financijske potpore, a žele ići na stručnu praksu u tvrtku unutar Europske unije trebaju HITNO po završetku Natječaja pažljivo sastaviti Motivacijsko pismo za tvrtku i životopis prilagođen pronalaženju posla (ECTS koordinatori mogu pomoći). Nakon toga kreću u potragu za tvrtkom koja bih ih primila na praksu. Kada pronađu tvrtku popunjavaju svoje podatke u Learning Agreement (LA) for Traineeship, šalju taj dokument u tvrtku da tvrtka napiše opis posla i svoje podatke. Nakon što su i tvrtka i student potpisali taj LA for Traineeship, treba ga dostaviti Erasmus administratoru TVZ-a.

Kontakt

Ured za međunarodnu suradnju
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Adresa: Vrbik 8 (prizemlje), HR-10000 Zagreb, Croatia
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8.00 do 16.00
Rad sa studentima: ponedjeljak-petak od 08.30 do 11.00
e-mail: erasmus@tvz.hr

Prof. dr.sc. Sonja Zentner Pilinsky
e-mail: sonja.zentner@tvz.hr
telefon: +385 1 5603 935
fax:+385 1 5603 999

Tamara Ivelja

e-mail: tamara.ivelja@tvz.hr