TVZ je mjesto na kojem ćete sresti ljude s idejama i spoznati snagu i kreativnost inženjerstva.

 

 

 

 

Misija
 • Profesionalno obrazovanje i osposobljavanje studenata s ciljem ostvarenja visoko-kvalitetnih stručnjaka u području elektrotehnike, građevinarstva, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije, strojarstva, interdisciplinarnih studija mehatronike, ortotike i protetike, kako bi se uspješno natjecali u postojećim i očekivanim tržištima rada.

 

 • Osigurati visoku kvalitetu studija u područjima primijenjenih znanosti, karakteriziranu fleksibilnošću i modernošću; razvijati visoko kvalificirane stručnjake primijenjene znanosti, te, sa angažiranim profesionalcima s područja poduzetništva i stručne prakse, studentima pružati vrijedna praktična znanja.

 

 • Fokusiranje na cjeloživotno učenje, temeljeno na primjeni tehnologija formalnog, neformalnog i informalnog učenja, te kritičkog razmišljanja, kako bi studentima ponudili mogućnosti za ostvarenje njihovih budućih karijera.

 

 • Postati institucija s visokim akademskim vrijednostima i etičkim načelima, mjesto kritičkog promišljanja i preispitivanja, te jednakosti za sve svoje članove.

 

 • Biti priznata snaga primijenjene znanost u hrvatskom društvu.
Vizija
 • Namjeravamo postati vodeće hrvatsko i međunarodno priznato Veleučilište Primijenjenih znanosti.

 

 • Naši inženjeri biti će spremni za vodeće uloge u globalnim tehnološkim, ekonomskim i društvenim izazovima 21. stoljeća.

 

 • Namjeravamo postati lideri novih modela i tehnologija visoko-profesionalnog obrazovanja 21. stoljeća.

 

 • Namjeravamo postati nacionalni lider u inovativnim i učinkovitim modelima za primijenjena istraživanja i otkrića, te očuvanja i prenošenja znanja.

 

 • Namjeravamo postati dom konstelacije nacionalnih i regionalnih interdisciplinarnih programa i centara u politehnici.

 

 • Naglašavamo potrebu i značenje kolaborativnog učenja.

 

 • Namjeravamo izgraditi upravnu strukturu i radno ponašanje koje omogućuju konzistentno jak, fleksibilan i prikladan odgovor na promjenjive uvjete.

 

 • Iskazujemo snažnu predanost načelu cjeloživotnog učenja.

 

 • Namjeravamo izgraditi prostor koja podržava izvrsnost u nastavi i učenju, što olakšava istinsku integraciju studentskog života u iskustvo učenja.
Strategija

Istraživačka sveučilišta u kojima se obrazovanje zasniva na istraživanju temelj su društva i gospodarstva zasnovanih na znanju. Takva sveučilišta obilježava međusobna različitost umjesto uniformnosti i sličnosti te interdisciplinarnost, multidisciplinarnost i transdisciplinarnost u obrazovnom i istraživačkom djelovanju. Na takvim sveučilištima obrazovna je paradigma „učenje kroz istraživanje” .

 

Razlika između sveučilišnih i stručnih studija temelji se na činjenici da na stručnim studijima prevladavaju stručni nastavni sadržaji kojima se pretežito usvajaju vještine, iako postoje i nastavni sadržaji u kojima se usvajaju (teorijska) znanja. Na sveučilišnim studijima prevladavaju sveučilišni nastavni sadržaji kojima se pretežito usvajaju (teorijska) znanja, ali postoje i nastavni sadržaji u kojima se usvajaju vještine. U tom konceptu stručni bi studiji trebali biti fleksibilniji kako bi mogli brzo odgovarati na kratkoročne zahtjeve tržišta, dok bi sveučilišni studiji trebali osiguravati bolje temelje i fundamentalna znanja primjerenija promjenjivim zahtjevima tržišta, tehnologije i društva. Međutim, u obje vrste studija trebalo bi pripremiti studente za cjeloživotno učenje.

 

Razinu kvalitete stručnih studija potrebno je unaprjeđivati i ujednačiti s razinama kvalitete istorodnih sveučilišnih studija kroz postupno usklađivanje minimalnih kriterija s međunarodno prihvaćenim kriterijima za akreditaciju sveučilišnih i stručnih studija. Stručni studiji ne smiju se od sveučilišnih razlikovati po kvaliteti nego po ishodima učenja.

 

Preuzmite Strategiju razvoja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za period 2014. – 2025.