Na ovim se stranicama nalaze informacije o aktualnim natječajima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uz primjere odgovarajuće dokumentacije.

Natječaj NN kolovoz 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 28. kolovoza i traje do zaključno s 28. rujna 2020. godine.

 

Natječaj NN lipanj 2020. je objavljen u Narodnim novinama 19. lipnja i traje zaključno s 20. sprnjem 2020. godine.

 

Natječaj NN veljača će biti objavljen u Narodnim novinama 19. veljače i traje zaključno s 20. ožujkom 2020. godine. Izbor za asistente se primjenjuje iz članka 53. Novog Statuta (lipanj 2019).

 

objavljujemo Ispravak teksta, nastalog omaškom

 

„Postupak Izbora, odnosno sklapanje ugovora o radu za kandidate koji budu odabrani nakon provedenog postupka ( toč, 1. i 3. ovog natječaja, provest će se nakon i uz uvjet dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva, odnosno suglasnosti Upravnog vijeća).“

 

Pod točkom 4. objavljeni natječaji za naslovna suradnička zvanja za koja se ne sklapa ugovor o radu.

 

Ispravak natječaja – NN – kolovoz – 2020

Natječaj – NN – kolovoz – 2020

Natječaj – NN – lipanj – 2020

Natječaj – NN – veljača – 2020

Natječaj – NN – srpanj – 2019 (završen 23.8.2019.)

Uvjeti za suradničko zvanje asistenta

Upiti

Smjernice o radu stručnih povjerenstava u postupku izbora u nastavna zvanja

Predložak prijave na natječaj

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja

Odluka VVViS – nastupno predavanje

Odluka radno iskustvo

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja – Neslužbeni pročišćeni tekst

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka definicija projekt

Odgovori

Definicija javnih predavanja