Na ovim se stranicama nalaze informacije o aktualnim natječajima na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uz primjere odgovarajuće dokumentacije.

NN 01.12.2021 – Napomena: natječaj za točke 1 i 2 traje od 01.12.2021. do 31.12.2021. a za točku 3 od 01.12.2021. do 09.12.2021.

 

NN 27.10.2021 – Natječaj traje do 26.11.2021

 

Odluke Rektorskog zbora vezane za izbore u nastavna, znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja

NN 22.09.2021 – Natječaj traje do 30.09.2021

 

NN 26.07. i da traje do 27.08. 2021.

 

 

Odluka broj 101/2021 – ne odabir kandidata

 

Natječaj NN lipanj 2021 za stručna administrativna i ostala radna mjesta je objavljen u Narodnim novina koji traje od 09.lipnja.2021 do 23.lipnja.2021

 

Natječaj NN lipanj 2021

 

 

Natječaj NN svibanj 2021 za izbor dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je objavljen u Narodnim novinama 12. svibnja 2021 i traje do 11. lipnja 2021 godine.

 

Natječaj – NN – svibanj 2021

 

Natječaj NN ožujak 2021. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 24. ožujka i traje do 23. travnja 2021. godine.

 

Natječaj – NN – ožujak 2021

 

Natječaj NN prosinac 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 23. prosinca i traje do 22. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj – NN – prosinac 2020

 

Natječaj NN studeni 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 4. studenog i traje do 4. prosinca 2020. godine.

 

Natječaj – NN – studeni 2020

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, objavljuje poništenje dijela natječaja za radna mjesta koji je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2020 od 19. veljače 2020.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306705.html

 

 

Natječaj NN kolovoz 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 28. kolovoza i traje do zaključno s 28. rujna 2020. godine.

 

Natječaj NN lipanj 2020. je objavljen u Narodnim novinama 19. lipnja i traje zaključno s 20. sprnjem 2020. godine.

 

Natječaj NN veljača će biti objavljen u Narodnim novinama 19. veljače i traje zaključno s 20. ožujkom 2020. godine. Izbor za asistente se primjenjuje iz članka 53. Novog Statuta (lipanj 2019).

 

objavljujemo Ispravak teksta, nastalog omaškom

 

„Postupak Izbora, odnosno sklapanje ugovora o radu za kandidate koji budu odabrani nakon provedenog postupka ( toč, 1. i 3. ovog natječaja, provest će se nakon i uz uvjet dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva, odnosno suglasnosti Upravnog vijeća).“

 

Pod točkom 4. objavljeni natječaji za naslovna suradnička zvanja za koja se ne sklapa ugovor o radu.

 

Poništavanje točke natječaja 5d) od 19.02.2020

Ispravak natječaja – NN – kolovoz – 2020

Natječaj – NN – kolovoz – 2020

Natječaj – NN – lipanj – 2020

Natječaj – NN – veljača – 2020

Natječaj – NN – srpanj – 2019 (završen 23.8.2019.)

Uvjeti za suradničko zvanje asistenta

Upiti

Smjernice o radu stručnih povjerenstava u postupku izbora u nastavna zvanja

Predložak prijave na natječaj

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja

Odluka VVViS – nastupno predavanje

Odluka radno iskustvo

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja – Neslužbeni pročišćeni tekst

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka definicija projekt

Odgovori

Definicija javnih predavanja