Svi naši studiji standardizirani su u skladu s Bolonjskim procesom koji je uveden 2004. godine s ciljem osiguranja bolje kvalitete visokoškolskog obrazovanja, a od 2009. godine aktivno sudjelujemo i u međunarodnoj razmjeni studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja – programu ERASMUS.

 

Po završetku studija naši diplomanti, odnosno magistri struke, dobivaju diplomu, kao i dodatak diplomi. Naime, među rijetkim smo visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj koja svojim studentima dodjeljuje Diploma Supplement na engleskom jeziku koja garantira priznavanje diplome bilo gdje u Europi, bez uobičajenih postupaka nostrifikacije.

 

Raznolik i inventivan nastavni program uključuje obvezatnu stručnu praksu na svakom stručnom studiju. Praksa se obavlja u eminentnim tvrtkama gdje studenti rade na aktualnim projektima te rješavanju praktičnih zadataka i problema. Upravo taj rad i ta veza naših nastavnika sa strukom i modernim tehnologijama, s kojima se uči i radi na konkretnom problemu, ono je što omogućava lako zapošljavanje i trenutnu spremnost naših studenata za rad.

Povijest

Tehničko veleučilište u Zagrebu osnovano je 1998. godine, a odjeli su se razvili iz stručnih studija koji su se izvodili na matičnim visokim učilištima – fakultetima i višim školama.

 

Tako se Elektrotehnički odjel razvio iz VTŠZ, utemeljene 1961. pod nazivom Viša tehnička škola »Rade Končar«, koja je djelovala u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni dodiplomski studij informatike je nastavak studija koji je pokrenut 1994. kao dvogodišnji sveučilišni dodiplomski studij za hrvatske ratne vojne invalide, te za sveučilištarce koji studiraju po osobnim potrebama u okvirima Studija poslovne informatike Sveučilišta u Zagrebu, a graditeljski je odjel dio bivše Više građevinske škole u Zagrebu.

 

Veleučilište je 2004. godine upisano u Upisnik znanstvenih organizacija i od te godine samostalno provodi stručne studije elektrotehnike, graditeljstva, informatike i računarstva, te mehatronike, sa 154 zaposlenika (19 profesora visoke škole, 28 viših predavača, 26 predavača, 33 asistenta, 15 laboranata i 33 stručna suradnika, administrativna zaposlenika i pomoćno-tehničkog osoblja) i s preko 150 vanjskih suradnika, iz redova priznatih stručnjaka iz prakse i nastavnika više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Stručne studije aeronautike, prometa i strojarstva Veleučilište provodi putem ugovora o suradnji na izvođenju stručnih studija s Fakultetom prometnih znanosti i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. god. 2005/06. Veleučilište prestaje s upisom studenata u prvu godinu stručnih studija aeronautike i prometa, a od ak. god. 2007/08  sa upisom na stručni studij strojarstva.

 

 

Od akademske godine 2005/06. prema zahtjevima procesa Bologne, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dobiva se dopusnica za daljnje izvođenje stručnih studija elektrotehnike, graditeljstva, informatike, računarstva i strojarstva te se ta godina može smatrati pokretačkom u smislu modernih politehničkih stručnih studija kakve i danas provodimo.

 

Godišnjak