ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ( Narodne novine 25/2013, 85/2015)

 

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ( Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, 106/2012-pročišćeni tekst)

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

 

 

Kontakt

e-mail : pristup-informacijama@tvz.hr

 

Broj telefona:   +385 (0)1 5603 922

 

Adresa:

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, Vrbik 8,

 

Dekanat -Službenik za informiranje

Irena Jurkić Leković, dipl. iur.