ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ( Narodne novine 25/2013, 85/2015)

 

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ( Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, 106/2012-pročišćeni tekst)

 


 

 

Kontakt

e-mail : pristup-informacijama@tvz.hr

 

Broj telefona:   +385 (0)1 5603 922

 

Adresa:

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, Vrbik 8,

 

Dekanat -Službenik za informiranje

Irena Jurkić Leković, dipl. iur.