Studenti

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Kriteriji za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Obrazac_Socijalne_povlastice

Obrazac_Sportska_stipendija

Ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu studenata

Potvrda_Sportska_natjecanja

Pravilnik o radu Ureda i povjerenstva za priznavanje visokoškolskih inozemnih kavlifikacija i razdoblja studija

Pravilnik o socijalnim stipendijama, socijalnim povlasticama i oslobođenju od plaćanja školarine temeljem postignutih sportskih rezultata-veljača 2017

Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija

PRV03-01 Pravilnik o metod.-pedag-didakt. radu nastavnika na TVZ

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

PRV-06-01 Pravilnik o ocjenjivanju studenata

PRV-08-01 Pravilnik o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada

PRV-09-01 Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja

PRV-09-02 Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja – izmjena 1

PRV-11-02 Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti TVZ-a

PRV-14-01 Pravilnik o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja

PRV-18-01 Pravilnik o studentskom pravobranitelju

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije socijalne povlastice i Sportske stipendije -rujan 2018

PRV-29-03 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Školarine izvanredni stručni studij 2015-2016

Školarine specijalistički studij- redoviti i izvanredni 2015-2016

Školarine stručni redoviti studij 2015-2016

Statut sportske udruge studenata TVZ-a

SVV 2168-10-16 Pravilnik o dodjeli medalja nagrada i priznanja

SVV Odluka 2218-1-16 – Izmjene Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja