Centar informacijske potpore
O centru

Centar informacijske potpore obavlja poslove informacijske potpore studentima i zaposlenicima veleučilišta kroz i organizaciju upravljanje zajedničkim IKT i računalnim resursima TVZ-a. U centru je zaposleno x stručnih i kompetentnih djelatnika koji održavaju infrastrukturu funkcionalnom od 0-24 sata 365 dana u godini.

 

 

 

Specifičnosti

 

 

Osnovni zadatak Centra informatičke potpore Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je pružanje potpore na različitim područjima informatičke infrastrukture, što uključuje:

 

  • nabavu, instalacija i održavanje računalne i mrežne opreme,
  • nabavu i instalacija programske podrške,
  • planiranje, projektiranje i održavanje web usluga veleučilišta,
  • osiguravanje kvalitetnog provođenja nastave u labosima na svim lokacijama veleučilišta,
  • administraciju korisnika,
  • planiranje i nadzor sigurnosti informatičke infrastrukture,
  • nadzor aktivnosti na mreži i sprečavanje nedozvoljenih aktivnosti,
  • planiranje i implementacija novih informacijskih tehnologija,
  • podršku u korištenju naprednijih informacijskih tehnologija u poslovnim i obrazovnim aktivnostima i
  • osiguravanje zaštite i briga o sigurnosti korisničkih podataka na poslužiteljima veleučilišta.

 

Sve informacije uz on-line kontakt dostupni su na stranicama https://cip.tvz.hr/

 

 

Ustrojstvo:

 

Voditelj: Slaven Crnjac

Centar za cjeloživotno obrazovanje
O centru

Centar za cjeloživotno obrazovanje ustrojava i izvodi programe i djelatnosti obrazovanja odraslih te ustrojava i izvodi obrazovne programe koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona, a koji se temelje na načelima cjeloživotnog obrazovanja.

 

 

 

Specifičnosti

 

 

Centar za cjeloživotno obrazovanje obuhvaća razne vrste i oblike edukacijskih programa s obzirom na formalni ili neformalni proces učenja i ciljeve kao što su:

 

Formalno cjeloživotno obrazovanje

 

Organizirani proces učenja kroz verificirani obrazovni program kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u radnu knjižicu. Programi formalnog obrazovanja mogu biti verificirani programi osposobljavanja i usavršavanja.

 

Neformalno cjeloživotno obrazovanje

 

Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad u određenom području. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog obrazovanja može biti in-house ili otvorenog tipa.

 

In-house programi

 

Neformalni obrazovni program čija je izrada i izvedba prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

 

Otvoreni seminari

 

Neformalni obrazovni program koji je usmjeren i prilagođen građanstvu u širem smislu riječi, tj. nepoznatom naručitelju, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika.

Sve ponude Centra za cjeloživotno obrazovanje nalaze se na stranicama http://cjelozivotno.tvz.hr/

 

Ustrojstvo:

 

 

Voditelj:

 

Goran Sirovatka, dipl.inž.

 

Voditeljica ureda:

 

Sanja Bračun, mr. sc.

 

Voditeljica marketinga i prodaje:

 

Marta Alić, prof.

 

 

Kontakt:

 

Sanja Bračun, mr. sc.

 

sbracun@netakademija.com

 

Tel: +385 1 5603 911

Centar za potporu upravljanja kvalitetom
O centru

Centar za potporu upravljanja kvalitetom pruža potporu putem konstantnog ulaganja u kvalitetu nastave zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama o obrazovanju; jake motivacije izvrsnosti; kontinuiranog unapređenja kvalitete programa stručnih i specijalističkih studija koji će pripremiti naše studente za stalan profesionalni razvoj i preuzimanje vodećih uloga u vrlo dinamičnoj globalnoj ekonomiji; razvoja obostrano korisne suradnje s drugim obrazovnim institucijama, lokalnom i regionalnom zajednicom, državnim službama, profesionalnim i sportskim udruženjima te privatnim sektorom; te konstantnog poboljšanja sposobnosti i učinkovitosti upravnih i izvršnih službi koje podupiru misiju Veleučilišta.

 

 

 

Specifičnosti

 

 

Ustrojstvo:

 

v.d. Voditelj Centra

dr. sc. Sonja Zlatović, prof. v. š.

 

Pomoćnica voditelja Centra

Ljilja Ivančević, struč.spec.ing.techn.inf.

 

 

Kontakt: kvaliteta@tvz.hr

 

Tel: + 385 1 5603 936