Dekan organizira i vodi rad i poslovanje Veleučilišta te obavlja sve poslove određene Zakonom o ustanovama, drugim zakonskim propisima, Uredbom o osnivanju Veleučilišta i Statutom Veleučilišta. Dekana Veleučilišta temeljem javnog natječaja tajnim glasovanjem bira i razrješava Upravno vijeće Veleučilišta.

 

URED ZA NABAVU

 

Sandra Perko

Milena Mikulić

Služba za financije i računovodstvo

Kristina Perić

Božena Šmirak

Morana Šarić

Dragica Dilber

Pravno-kadrovska služba

Nives Punčec

urudžbeni ured

Ivanka Livačić

Ivana Pleša Kelek