Elektrotehnički odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz područja elektrotehnike i  elektronike te njima bliskih tehničkih disciplina.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik odjela

mr. sc. Krunoslav Martinčić, v. pred.

Sunčica Perković

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

Ivica Levanat, dipl.ing.fizike

 

dr.sc. Ivana Špiranec, prof. engleskog i književnosti / prof. talijanskog i književnosti

 

dr.sc. Krešimir Meštrović, dipl. ing. el.

 

dr.sc. Renato Filjar

 

dr.sc. Sonja Zentner Pilinsky, dipl.ing. el.

VIŠI PREDAVAČI

dr.sc. Anđa Valent, Predavač

 

mr.sc. Bojan Kovačić, dipl. ing. matematike

 

Boris Metikoš, prof. fizičke kulture

 

mr.sc. Davor Gadže, dipl.ing.el.

 

mr.sc. Davor Šterc, dipl.ing.el.

 

mr.sc. Dubravko Žigman, dipl.ing.el.

 

Goran Belamarić, dipl.ing.el.

 

mr.sc. Goran Malčić, dipl.ing.strojarstva

 

Ivica Vuković, dipl. ing. matematike

 

mr.sc. Krunoslav Martinčić, dipl.ing.el

 

Luka Marohnić, dipl. ing. matematike

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Mato Fruk, dipl.ing.el.

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

dr.sc. Roman Domović, prof. informatologije

 

Sanja Kraljević, dipl.ing.el.

 

Tomislav Špoljarić, dipl.ing.el.

 

Vesna Alić-Kostešić, dipl.ing.strojarstva

 

mr.sc. Veselko Tomljenović, dipl.ing.el.

 

Željko Stojanović, dipl.ing.el.

PREDAVAČI

dr.sc. Anđa Valent, Predavač

 

Alemka Knapp, dipl. ing. fizike

 

Aleksandar Kiričenko, dipl.ing.elektrotehnike

 

mr.sc. Bojan Kovačić, dipl. ing. matematike

 

Boris Metikoš, prof. fizičke kulture

 

mr.sc. Davor Gadže, dipl.ing. el.

 

mr.sc. Darko Lukša, dipl. ing. el.

 

mr.sc. Davor Šterc, dipl ing el

 

Diana Šaponja-Milutinović, diplomirani inženjer fizike

 

mr.sc. Dubravko Žigman, dipl. ing. el.

 

Goran Belamarić, dipl.ing. el.

 

mr.sc. Goran Malčić, dipl. ing. strojarstva

 

Goran Sirovatka, diplomirani inženjer matematike

 

Goran Vujisić, stručni specijalist- inženjer elektrotehnike

 

Ida Popčević, prof. filozofije i indologije

 

Ivica Vuković, dipl. ing. matematike

 

mr.sc. Krunoslav Martinčić, dipl.ing.el

 

Luka Marohnić, dipl. ing. matematike

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Milan Bajić, stručni specijalist informatike

 

Mato Fruk, dipl. ing. el.

 

Marija Krstinić, profesor engleskog jezika

 

Marko Miletić

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

Maja Pauković, diplomirani ekonomist

 

Nikolina Kasunić, struč.spec.inž.informacijskih teh.

 

dr.sc. Roman Domović, prof. informatologije

 

mr.sc. Sanja Bračun, diplomirani ekonomist, mr.sc.iz područja ekonomije

 

Sanja Kraljević, dipl. ing. el.

 

dr.sc. Sanja Morić

 

dr.sc. Mladen Sokele, doktor elektrotehnike

 

Trpimir Alajbeg, stručni specijalist ing. el.

 

Tomislav Đuran

 

Tamara Ivelja, magistra inženjerka geodezije i geoinformatike

 

Tomislav Špoljarić, dipl. ing. el.

 

Vatroslav Zuppa Bakša

 

Vesna Alić-Kostešić, dipl.ing.strojarstva

 

Vladimir Šimović, dipl.ing.elektrotehnike

 

mr.sc. Veselko Tomljenović, dipl. ing. el.

 

mr.sc. Zoran Kovačević, predavač

 

Zoran Vulelija, Prof. Eng. i knj. / Prof.Fra. i knj.

 

Željko Stojanović, dipl. ing. el.

ASISTENTI

Frane Brkić

 

Ivan Šulekić

 

dr.sc. Krešimir Osman

 

Kristina Perec

 

Vedran Tadić, struč. spec. ing. techn. inf.