Elektrotehnički odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz područja elektrotehnike i  elektronike te njima bliskih tehničkih disciplina.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik odjela

mr. sc. Krunoslav Martinčić, v. pred.

Sunčica Perković

Zaposlenici
profesori visoke škole
dr.sc. Winton Afrić
Ivica Levanat, dipl.ing.fizike
dr.sc. Krešimir Meštrović
dr.sc. Goran Pichler
dr.sc. Srđan Skok
dr.sc. Predrag Valožić
dr.sc. Sonja Zentner Pilinsky
viši predavači
dr.sc. Zdenko Balaž
Mato Fruk, dipl. ing. el.
mr.sc. Davor Gadže
mr.sc. Bojan Kovačić
mr.sc. Goran Malčić
mr.sc. Krunoslav Martinčić
Boris Metikoš, prof. fizičke kulture
mr.sc. Davor Petranović
mr.sc. Davor Šterc
dr.sc. Branko Tomičić
mr.sc. Veselko Tomljenović
dr.sc. Anđa Valent
Ivica Vuković, dipl. ing. matematike
mr.sc. Dubravko Žigman
predavači
dr.sc. Zdenko Balaž
mr.sc. Miljenko Dimitrijević
dr.sc. Ante Elez
dr.sc. Dalibor Filipović - Grčić
Robert Herčeki
Mirko Jukl
Aleksandar Kiričenko, dipl.ing.elektrotehnike
Alemka Knapp, dipl. ing. fizike
mr.sc. Snježana Kovač
mr.sc. Zoran Kovačević
dr.sc. Ognjen Kuljača
Mate Lasić
Ivan Lujo, dipl. ing. el.
mr.sc. Darko Lukša
Ivor Marković, magistar inženjer elektrotehnike
Luka Marohnić, dipl. ing. matematike
Zvonimir Meštrović
Marko Miletić
Tomislav Novak, sveučilišni prvostupnik inženjer, magistar inženjer
mr.sc. Lukša Padovan
Mirjana Padovan
dr.sc. Tomislav Plavšić
Davorin Priselac
mr.sc. Marko Radonić
dr.sc. Mladen Sokele
Željko Stojanović, dipl. ing. el.
Tomislav Špoljarić, dipl. ing. el.
mr.sc. Goran Trutanić
Zoran Vulelija, Prof. Eng. i knj. / Prof.Fra. i knj.
dr.sc. Sanja Žonja
asistenti
Trpimir Alajbeg, stručni specijalist ing. el.
Karlo Bermanec
Mato Brizar
dr.sc. Neven Čobanov
Tomislav Đuran
Vedran Jančić
Krešimir Leko
Mario Ličanin
mr.sc. Alan Miletić
Josip Mišković
Mirjana Padovan
Boris Peša
Ivan Pešut
Bojan Sabolić
Diana Šaponja-Milutinović, diplomirani inženjer fizike
Vladimir Šimović, dipl.ing.elektrotehnike
Ines Šoić
Ivan Šulekić
Stjepan Tvorić
Ivica Vlašić
mr.sc. Stjepan Vodolšak
Goran Vujisić, stručni specijalist- inženjer elektrotehnike
laboranti
mr.sc. Marija Barkiđija
Andrea Jurman
Antonio Krajinović
Iva Lemac
Leon Šneler