Graditeljski odjel Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ustrojava i izvodi preddiplomski stručni i diplomski specijalistički stručni studij iz polja građevinarstva kao temeljne tehničke znanosti. Kroz preddiplomski i diplomski studij studenti stječu djelomičnu kvalifikaciju iz polja arhitekture i urbanizma, geodezije te interdisciplinarnih tehničkih znanosti.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik: doc. dr. sc. Dean Čizmar, dipl. ing. građ.

 

Voditeljica odsjeka

Branka Dekanić

Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

LABORATORIJI
 Laboratorij za materijale
 Računalni laboratorij VR
 Računalni laboratorij A
 Računalni laboratorij D
 Računalni laboratorij P0
 Računalni laboratorij MR

 

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

mr.sc. Petar Adamović, dipl.ing.građ.

 

dr.sc. Dražen Arbutina, dipl.ing. arhitekture

 

dr.sc. Igor Gukov, dipl. ing. građ.

 

dr.sc. Dalija Kuvačić, diplomirani ekonomist

 

Ivica Levanat, dipl.ing.fizike

 

dr.sc. Mladen Petričec, dipl. ing. građevinarstva

 

dr.sc. Ivana Špiranec, prof. engleskog i književnosti / prof. talijanskog i književnosti

 

dr.sc. Sonja Zlatović, dipl. ing. građ.

VIŠI PREDAVAČI

mr.sc. Lucija Bačić, diplomirani ekonomist

 

mr.sc. Ante Goran Bajić, dipl. ing. građ.

 

Jagoda Bodić, dipl.ing. arhitekture

 

mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, dipl. ing. građ.

 

mr.sc. Časlav Dunović, dipl.ing.građ.

 

Sanja Lađarević, dipl. ing. arhitekture

 

mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ.

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

Alenka Poljičak

 

dr.sc. Miroslav Šimun, predavač

 

Natalija Špehar, prof. fizičke kulture

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Boris Uremović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Donka Wurth, predavač

 

PREDAVAČI

Goran Babić, diplomirani inženjer arhitekture

 

mr.sc. Lucija Bačić, diplomirani ekonomist

 

mr.sc. Ante Goran Bajić, dipl. ing. građ.

 

mr.sc. Reni Banov, diplomirani inženjer matematike

 

Ivana Bartolić, mag. ing. aediff

 

Jagoda Bodić, dipl.ing. arhitekture

 

Ivana Božić Dragun, prof. Matematike

 

mr.sc. Sanja Bračun, diplomirani ekonomist, mr.sc.iz područja ekonomije

 

mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, dipl. ing. građ.

 

mr.sc. Časlav Dunović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Jure Galić, magistra građevine

 

dr.sc. Dalibor Gelo, asistent

 

Tamara Ivelja, magistra inženjerka geodezije i geoinformatike

 

Alemka Knapp, dipl. ing. fizike

 

Dejan Kovačević, mag.ing.aedif.

 

Željko Kovačević, struč.spec.ing.techn.inf.

 

Sanja Lađarević, dipl. ing. arhitekture

 

mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ.

 

dr.sc. Sanja Morić

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

dr.sc. Krunoslav Pavković, dipl. ing. građevinarstva

 

Alenka Poljičak

 

Ida Popčević, prof. filozofije i indologije

 

Nina Šantek

 

Diana Šaponja-Milutinović, diplomirani inženjer fizike

 

dr.sc. Miroslav Šimun, predavač

 

Natalija Špehar, prof. fizičke kulture

 

Domagoj Šojat

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Boris Uremović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Donka Wurth, predavač

 

Iva Ževrnja, dipl.inž.arhitekture

ASISTENTI

Brigitta Cafuta, magistra ekonomije

 

Filip Kalinić

 

Sandra Mihalinac, magistra građevine

 

Ivana Pavlić, stručni specijalist inženjer građevinarstva

 

Šime Serdarević, magistar inženjer građevinarstva

 

Nataša Uzelac

 

Sanela Vojnović

 

Ivan Volarić