Graditeljski odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne, specijalističke diplomske stručne studije i studije za stjecanje djelomičnih kvalifikacija iz polja građevinarstva, arhitekture i urbanizma, geodezije, interdisciplinarnih tehničkih znanosti (organizacija i tehnologija građenja, projektni menadžment), te njima bliskih tehničkih grana.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik

 

Tajnica odjela

Branka Dekanić

Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

LABORATORIJI
 Laboratorij za materijale
 Računalni laboratorij VR
 Računalni laboratorij A
 Računalni laboratorij D
 Računalni laboratorij P0
 Računalni laboratorij MR

 

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

dr.sc. Dražen Arbutina, dipl.ing. arhitekture

 

dr.sc. Igor Gukov, dipl. ing. građ.

 

Ivica Levanat, dipl.ing.fizike

 

dr.sc. Ivana Špiranec, prof. engleskog i književnosti / prof. talijanskog i književnosti

 

dr.sc. Dalija Kuvačić, diplomirani ekonomist

 

dr.sc. Mladen Petričec, dipl. ing. građevinarstva

 

mr.sc. Petar Adamović, dipl.ing.građ.

 

dr.sc. Sonja Zlatović, dipl. ing. građ.

VIŠI PREDAVAČI

mr.sc. Ante Goran Bajić, dipl. ing. građ.

 

Alenka Poljičak

 

Boris Uremović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Časlav Dunović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Donka Wurth, predavač

 

mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, dipl. ing. građ.

 

Jagoda Bodić, dipl.ing. arhitekture

 

mr.sc. Lucija Bačić, diplomirani ekonomist

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

dr.sc. Miroslav Šimun, predavač

 

Natalija Špehar, prof. fizičke kulture

 

Sanja Lađarević, dipl. ing. arhitekture

 

mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ.

PREDAVAČI

mr.sc. Ante Goran Bajić, dipl. ing. građ.

 

Alemka Knapp, dipl. ing. fizike

 

Alenka Poljičak

 

Boris Uremović, dipl.ing.građ.

 

mr.sc. Časlav Dunović, dipl.ing.građ.

 

dr.sc. Dalibor Gelo, asistent

 

Dejan Kovačević, mag.ing.aedif.

 

Diana Šaponja-Milutinović, diplomirani inženjer fizike

 

Domagoj Šojat

 

mr.sc. Donka Wurth, predavač

 

Goran Babić, diplomirani inženjer arhitekture

 

mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, dipl. ing. građ.

 

Ivana Božić Dragun, prof. Matematike

 

Ivana Bartolić, mag. ing. aediff

 

Ida Popčević, prof. filozofije i indologije

 

Iva Ževrnja, dipl.inž.arhitekture

 

Jagoda Bodić, dipl.ing. arhitekture

 

mr.sc. Jure Galić, magistra građevine

 

dr.sc. Krunoslav Pavković, dipl. ing. građevinarstva

 

mr.sc. Lucija Bačić, diplomirani ekonomist

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

dr.sc. Mandi Orlić Bachler, dr. sc. Matematike i Informatike

 

dr.sc. Miroslav Šimun, predavač

 

Nina Šantek

 

Natalija Špehar, prof. fizičke kulture

 

mr.sc. Reni Banov, diplomirani inženjer matematike

 

mr.sc. Sanja Bračun, diplomirani ekonomist, mr.sc.iz područja ekonomije

 

Sanja Lađarević, dipl. ing. arhitekture

 

dr.sc. Sanja Morić

 

Tamara Ivelja, magistra inženjerka geodezije i geoinformatike

 

Željko Kovačević, struč.spec.ing.techn.inf.

 

mr.sc. Željko Lebo, dipl.ing.građ.

ASISTENTI

Brigitta Cafuta, magistra ekonomije

 

Ivan Volarić

 

Ivana Pavlić, stručni specijalist inženjer građevinarstva

 

Nataša Uzelac

 

Filip Kalinić

 

Sanela Vojnović

 

Sandra Mihalinac, magistra građevine

 

Šime Serdarević, magistar inženjer građevinarstva