Strojarski odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz polja strojarstva, temeljnih tehničkih znanosti, u domenama mehatronike, robotike, energetike, i njima bliskih tehničkih drugih disciplina – protetike i ortotike.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik

Dr.sc. Toni Bjažić, prof.v.škole

Mara Radovani Horetzky, dr.vet.med.

Vrbik 8, Zagreb

Zaposlenici
profesori visoke škole
dr.sc. Toni Bjažić
dr.sc. Ivo Čala
dr.sc. Žarko Nožica
viši predavači
Vesna Alić Kostešić, dipl.ing.strojarstva
mr.sc. Radoslav Korbar
predavači
Dino Čakija
Goran Čubrić
Čedomir Jurčec, dipl.ing.strojarstva
Marija Krstinić, profesor engleskog jezika
Branimir Marko Markulin Grgić
dr.sc. Vlatko Mićković
mr.sc. Damir Mikoč
Goran Nuskern
dr.sc. Tomislav Pavlović
mr.sc. Milan Perkovac
Hrvoje Rakić, diplomirani inženjer strojarstva
dr.sc. Tomislav Veliki
dr.sc. Vlasta Zanki
asistenti
dr.sc. Gorana Baršić
Josip Ćurković, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
Hrvoje Galijan
Filip Mateša
Karmen Mott Bingula
Zlatko Nadarević
Zvonimir Petković
mr.sc. Miro Prpić
Goran Sirovatka, diplomirani inženjer matematike
Ivo Slade