Strojarski odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz polja strojarstva, temeljnih tehničkih znanosti, u domenama mehatronike, robotike, energetike, i njima bliskih tehničkih drugih disciplina – protetike i ortotike.

Odjel i rukovodstvo

Pročelnik

Dr.sc. Toni Bjažić, prof.v.škole

Mara Radovani Horetzky, dr.vet.med.

Vrbik 8, Zagreb

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

dr.sc. Biljana Stojaković, Prof. Eng. i knj. / Prof.Fra. i knj.

 

Ivica Levanat, dipl.ing.fizike

 

dr.sc. Ivana Špiranec, prof. engleskog i književnosti / prof. talijanskog i književnosti

 

dr.sc. Toni Bjažić, dipl. ing.

VIŠI PREDAVAČI

mr.sc. Davor Šterc, dipl ing el

 

mr.sc. Goran Malčić, dipl. ing. strojarstva

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Mia Čarapina, dipl.ing.ele

 

Vesna Alić-Kostešić, dipl.ing.strojarstva

PREDAVAČI

Antonio Antunović

 

Alemka Knapp, dipl. ing. fizike

 

mr.sc. Ante Zaninović

 

mr.sc. Davor Šterc, dipl ing el

 

Diana Šaponja-Milutinović, diplomirani inženjer fizike

 

mr.sc. Goran Malčić, dipl. ing. strojarstva

 

Goran Sirovatka, diplomirani inženjer matematike

 

Hrvoje Rakić, diplomirani inženjer strojarstva

 

dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, Profesor njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti

 

Mia Čarapina, dipl.ing.ele

 

Marija Krstinić, profesor engleskog jezika

 

dr.sc. Mario Panjičko

 

Miroslav Radaković

 

mr.sc. Reni Banov, diplomirani inženjer matematike

 

Vesna Alić-Kostešić, dipl.ing.strojarstva

 

dr.sc. Vlatko Mićković, predavač

 

Valter Perinović, Prof. Fizičke Kulture

 

Vesna Uglješić, dipl. dizajner

 

Zoran Vulelija, Prof. Eng. i knj. / Prof.Fra. i knj.

ASISTENTI

Antonia Penđer

 

Dean Fraj, bacc.ing.,mech.

 

Dinko Horvat

 

Josip Ćurković, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

Sara Slamić Tarade