Dekan organizira i vodi rad i poslovanje Veleučilišta te obavlja sve poslove određene Zakonom o ustanovama, drugim zakonskim propisima, Uredbom o osnivanju Veleučilišta i Statutom Veleučilišta. Dekana Veleučilišta temeljem javnog natječaja tajnim glasovanjem bira i razrješava Upravno vijeće Veleučilišta.

 

Dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je mr. sc. Goran Malčić.

Dekan Tehničkog veleučilišta

mr. sc. Goran Malčić, v. predavač