Dekan organizira i vodi rad i poslovanje Veleučilišta te obavlja sve poslove određene Zakonom o ustanovama, drugim zakonskim propisima, Uredbom o osnivanju Veleučilišta i Statutom Veleučilišta. Dekana Veleučilišta temeljem javnog natječaja tajnim glasovanjem bira i razrješava Upravno vijeće Veleučilišta.

 

Dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je Mr. sc. Goran Malčić, v. pred.

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

Dekan

Mr. sc. Goran Malčić, v. pred.

RIJEČ DEKANA

TVZ je mjesto na kojem ćete sresti ljude s idejama i spoznati snagu i kreativnost inženjerstva

 

Pogledajte stvari oko sebe: hibridna vozila, potpuno automatizirana postrojenja, pametne zgrade, humanoidne robote, moderne mobilne aplikacije, solarne i vjetroelektrane, umrežena računala za rad u realnom vremenu, virtualizaciju stvarnog svijeta, itd. Sve je to nastalo radom inženjera, kroz kreativne procese planiranja, izrade, simulacije, nadogradnje i primjene. Mnogi od tih inženjera studirali su na TVZ-u i sada rade u industriji i drugim poslovnim okruženjima u kojima primjenjuju stečeno znanje i radom doprinose društvenoj zajednici.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu predstavlja značajan čimbenik u paradigmi stručnih studija i prepoznat je u široj društvenoj zajednici kao centar obrazovanja u kojem se potiče stručna, ali i znanstvena izvrsnost. Tijekom godina uložili smo značajan trud u pomicanje akademskih standarda, izrađivali smo nove studijske programe i poboljšavali metodologiju nastavnog rada, kako bismo bili ukorak sa suvremenim trendovima u nastavi i tako našim studentima osigurali visoku kvalitetu izobrazbe.

 

Kako provodimo stručne studijske programe, koji su po svojoj naravi usmjereni na industriju, potičemo suradnju s tvrtkama iz tog okruženja na način da naši studenti kod njih obavljaju stručnu praksu i angažiramo njihove stručnjake za izvođenje nastave.

 

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu se izvodi 6 preddiplomskih stručnih studija: Elektrotehnika, Graditeljstvo, Informatika, Mehatronika, Računarstvo i Strojarstvo. Završetkom ovih studija stječe se zvanje prvostupnika u određenom području inženjerstva.

 

Izvodi se i 5 specijalističkih diplomskih stručnih studija: Elektrotehnika, Graditeljstvo, Informatika, Digitalna ekonomija te Informacijska sigurnost i digitalna forenzika. Završetkom ovih studija stječe se zvanje stručni specijalist inženjer u određenom području. O visokoj kvaliteti naših studija govori i činjenica da u svakoj akademskoj godini imamo preko 3700 studenata na TVZ-u.

 

Moja misija je podupirati razvojne procese na TVZ-u, podizati razinu izvrsnosti, ojačati veze s industrijom i širim poslovnim okruženjem, razvijati nove studijske programe u skladu s tehnološkim napretkom, internacionalizirati naše studije, uspostaviti bolje veze s našim bivšim studentima (Alumni) i raditi na rješavanju pitanja društvene i globalne odgovornosti.

 

Pozivam vas da mi se slobodno obratite, pošaljete svoja razmišljanja i ideje i na taj način pomognete da zajedno gradimo još bolji sustav obrazovanja inženjera budućnosti.

 

 

 

Dekan

 

mr.sc. Goran Malčić, v.pred.