Dekan organizira i vodi rad i poslovanje Veleučilišta te obavlja sve poslove određene Zakonom o ustanovama, drugim zakonskim propisima, Uredbom o osnivanju Veleučilišta i Statutom Veleučilišta. Dekana Veleučilišta temeljem javnog natječaja tajnim glasovanjem bira i razrješava Upravno vijeće Veleučilišta.

 

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je prof.dr.sc. Slavica Ćosović Bajić.

Dekanica Tehničkog veleučilišta

prof.dr.sc. Slavica Ćosović Bajić.