Predloženike za prodekane predlaže dekan, a bira ih Stručno vijeće Veleučilišta, nakon završenog postupka za izbor dekana tajnim glasanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Stručnog vijeća Veleučilišta.

 

doc. dr. sc. Davor Cafuta
v.d. Prodekan za nastavu i studente 

mr. sc. Dubravko Žigman
v.d. Prodekan za financije, nabavu

 

doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić
v.d. Prodekana za znanost, projekte, 
vanjsku suradnju i nove studijske programe