Predloženike za prodekane predlaže dekan, a bira ih Stručno vijeće Veleučilišta, nakon završenog postupka za izbor dekana tajnim glasanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Stručnog vijeća Veleučilišta.

 

Prodekan za nastavu i studente

mr.sc. Goran Malčić, v. pred.

Prodekan za financije, nabavu i investicije

mr.sc. Časlav Dunović, v. pred.

Prodekan za znanost i vanjsku suradnju

dr.sc. Mladen Mauher prof.v.šk.