Stručno vijeće Veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta koje odlučuje o svim stručnim, znanstvenim i nastavnim pitanjima.

Sastav stručnog vijeća

Stručno vijeće Veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta koje odlučuje o stručnim, znanstvenim i nastavnim pitanjima, a čine ga:

  • svi zaposlenici Veleučilišta u nastavnim zvanjima;
  • jedan predstavnik zaposlenika svakog odjela u suradničkom zvanju (asistent);
  • predstavnici studenata;
  • jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposlenika i u Upravnom vijeću, a koga imenuje Radničko vijeće.

 

Datumi održavanja sjednica podložni su promjenama. U slučaju potrebe, mogu se organizirati i izvanredne sjednice Stručnog vijeća Veleučilišta.

 

Održavanju sjednica ( izuzev članova) moguće je prisustvovati, sukladno Poslovniku o radu Stručnog vijeća Veleučilišta, odnosno isključivo na pisani poziv i uz suglasnost dekana/ice Veleučilišta, a vezano uz obrazloženje pojedinih točaka dnevnog reda.

Odluke stručnog vijeća veleučilišta

Sadržaj u izradi.