Upravno vijeće Veleučilišta ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno vijeće Veleučilišta po postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Veleučilišta. Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

Datumi održavanja sjednica podložni su promjenama. U slučaju potrebe, mogu se organizirati i izvanredne sjednice Upravnog vijeća.

 

Održavanju sjednica ( izuzev članova) moguće je prisustvovati, sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, odnosno isključivo na pisani poziv i uz suglasnost predsjednika Upravnog vijeća i dekana/ice Veleučilišta, a vezano uz obrazloženje pojedinih točaka dnevnog reda.

Članovi upravnog vijeća

dipl. oec. Stipe Mamić

prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

dipl. ing. el. Ružica Vučić

mr. sc. Željko Lebo

prof. v. šk. Ivica Levanat

Odluke upravnog vijeća

Sadržaj u izradi.