Upravno vijeće Veleučilišta ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno vijeće Veleučilišta po postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Veleučilišta. Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

Datumi održavanja sjednica podložni su promjenama. U slučaju potrebe, mogu se organizirati i izvanredne sjednice Upravnog vijeća.

 

Održavanju sjednica ( izuzev članova) moguće je prisustvovati, sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, odnosno isključivo na pisani poziv i uz suglasnost predsjednika Upravnog vijeća i dekana/ice Veleučilišta, a vezano uz obrazloženje pojedinih točaka dnevnog reda.

Članovi upravnog vijeća

dipl. iur. Ivica Šušak

prof. dr. sc. Krešo Zadro

Natalija Zorić

mr. sc. Željko Lebo

prof. v. šk. Ivica Levanat