Aleksander Radovan

 

Aleksander Radovan

e-mail: aradovan@tvz.hr

Kratki životopis

Aleksander Radovan je rođen 09.06.1981. godine u Ljubljani. Završava osnovnu školu u Podturnu (županija Međimurska), a nakon toga Tehničku, industrijsku i obrtničku školu u Čakovcu nakon čega stječe zvanje Tehničara za računarstvo.

 

Po završetku srednje škole upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet završava 2004. godine izradom diplomskog rada pod naslovom “Sigurnosni mehanizni za rad s pametnim karticama” pod vodstvom mentora dr.sc. Lea Budina.

 

Završetkom fakulteta stječe zvanje diplomiranog inženjera računarstva. Sedam godina kasnije upisuje Poslijediplomski studij računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno pohađa četvrti semestar (od šest) i planira doktorirati do 2019. godine. Radi praćenja struke polaže i stječe sljedeće certifikate: Java 7 OCA, Java 7 OCP, MCD – Integration and API Associate, IBM SOA Associate i TOGAF Certified.

 

Primarni interesi rada i obrazovanja su razvoj sustava temeljenih na Java platformi i otvorenim tehnologijama, te obrada slike i korištenje neuronskih mreža u elektroenergetskim sustavima. U svome radu se aktivno koristi engleskim jezikom, a govori još i njemački jezik.

 

Prva kratkotrajna zaposlenja za vrijeme studentskih dana bila su vezana uz rad u Internet cafe-ima i kao dostavljač, ali u završnim godinama je počeo raditi kao Java junior programer u tvrtci NOve TEhnologije d.o.o. Nakon završetka fakulteta se zaposlio u tvrtci CROZ d.o.o. te je paralelno počeo raditi i kao asistent na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

 

Nakon nekoliko godina je osim na TVZ-u počeo raditi i na VVG-u, Visokom učilištu Algebra kao i fakultetu Rochester Institute of Technology gdje i danas radi kao vanjski suradnik. Izvodi nastavu iz predmeta Programiranje u jeziku Java, Web aplikacije u Javi, Nekonvencionalni računalni postupci, Upravljanje procesima u poslovanju, Arhitekture informacijskih sustava, Interoperabilnost informacijskih sustava, Napredna interoperabilnost informacijskih sustava, Designing the User Experience, Web and Mobile I, Introduction to Database and Data Model i Foundations of mobile Design. Za potrebe navedenih predmeta izrađuje nastavne materijale. 2014. godine zapošljava se u tvrtki King ICT d.o.o. gdje radi kao voditelja Java razvojnog tima. 2019. godine nastavlja karijeru kao direktor isporuke softvera u tvrtki BISS d.o.o.

 

Dosad je kao programer, voditelj projekata i voditelj razvojnog tima sudjelovao na 20-tak projekata. Tijekom rada sudjelovao je na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima te sa svojim suradnicima i studentima objavio preko 30 stručnih i znanstvenih radova.

 

Sretno je oženjen, ima dvoje djece, a hobi mu je nogomet.