Ante Goran Bajić

 

Ante Goran Bajić

e-mail: ante-goran.bajic@tvz.hr

Kratki životopis

Rođen je 1957. godine u Zagrebu, gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Maturirao je 1976. godine u IV gimnaziji na Trgu F. Roosevelta. Iste godine upisao je Građevinski fakultet u Zagrebu i diplomirao je 1981. godine s vrlo dobrim uspjehom.

 

Magistarski rad obranio je 1987. godine na Poslijediplomskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tako stekao akademski stupanj Magistra tehničkih znanosti u području građevinarstva. U lipnju 1984. godine položio je stručni ispit pri Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove u Zagrebu, a stručni ispit na Hrvatskim željeznicama prema Pravilniku 646 položio je 1984. godine.

 

U zvanje znanstvenog asistenta biran je prvi put 1987. godine. U nastavna zvanja predavača biran je 1997. godine, a u višeg predavača prvi put 2008. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U tom nastavnom zvanju zaposlen je i danas na Graditeljskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ) gdje je nositelj tri predmeta: Osnove željeznica, željeznice i Kolodvori. U razdoblju 2010-2012 obnašao je funkciju Predstojnika Zavoda za niskogradnju na Graditeljskom odjelu TVZ-a koju i danas obnaša.

 

Imenovan je Stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo pri Županijskom sudu u Zagrebu 1996. god., 1998. god. i 2003. god. Upisan je u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 2001. godine i tako stekao pravo na uporabu strukovnog naziva „Ovlašteni inženjer građevinarstva“.

 

U GP „Viadukt“ radio je (1981-1984.god.) u Tvornici betonskih prefabriciranih elemenata i na montaži mostova. Radio je u Projektnom birou, GP „Viadukt“ na projektiranju cesta i montažnih mostova. U Hrvatskim željeznicama radio je (1984-1986. god.) i prošao je sve faze radova u sklopu građevinske službe na HŽ-u.

 

Bio je zaposlen na Fakultetu građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za prometnice na Katedri za željeznice (1986 – 2003. god.). Iz tog razdoblja najznačajniji stručni rad bio je Glavni nadzorni inženjer nad izgradnjom 14 nadvožnjaka iznad auto-ceste „Ivanja Reka – Lipovac“, dionica Prvča – Brodski Stupnik dužine cca. 42 km, 1987 – 1988. godine – (najveća investicija u Republici Hrvatskoj u tom periodu).