Bojan Nožica

 

Bojan Nožica

e-mail: bojan.nozica@tvz.hr

Kratki životopis

Bojan Nožica, dipl.ing.el. rođen je 1961. u Puli, gdje je završio Gimnaziju matematičko-informatičkog usmjerenja te srednju glazbenu školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1984., smjer Računarska tehnika i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike.

 

S radom u struci započinje 1986., te od tada stiče iskustva u osmišljavanju, projektiranju, programiranju, testiranju, implementaciji, marketinškom predstavljanju i prodaji raznih softverskih paketa (uglavnom poslovnih aplikacija), kao i u edukaciji korisnika za korištenje aplikacija te organiziranju hardverske i softverske podrške. Svoja iskustva koristi i proširuje radom u inozemnim informatičkim tvrtkama (1992. – 1997. u SR Njemačkoj, 2000.-2002. u SAD-u).

 

Nositelj je priznatog patenta u području primjene informacijske i komunikacijske tehnike. Od 2005.-2008., kao vanjski suradnik, djeluje kao koordinator za ISVU (Informatički sustav visokih učilišta) na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, gdje je odgovoran za uvođenje tog sustava i edukaciju nastavnog osoblja za korištenje aplikacije, savjetovanje uprave i internu podršku svim korisnicima sustava, kao i za komunikaciju s ISVU Centrom potpore.

 

2009. prelazi na Tehničko veleučilište gdje je izabran u nastavno zvanje predavača. Osim nastavnih aktivnosti djelovao je i kao: ECTS koordinator i zamjenik Erasmus koordinatora, Predsjednik povjerenstva za Završne radove na studiju informatike, Predsjednik etičkog povjerenstva, te kao član odbora za kvalitetu TVZ-a (ispred Informatičko-računalnog odjela).

 

2014. izabran je u nastavno zvanje višeg predavača te postaje jedan od nositelja i izvodi predavanja na kolegijima Osnove programiranja i Programiranje na studiju informatike, a na studiju računarstva uvodi novi izborni kolegij Razvoj iOS aplikacija. Prihvaća novu ulogu koordinatora za raspored na TVZ-u i zajedno s kolegom koji je razvio namjenski dizajniranu aplikaciju uvodi „digitalni raspored“ kao standardni alat za kreiranje svih nastavnih termina na TVZ-u , odnosno kao bazu podataka za personalizirani prikaz rasporeda studentima i nastavnicima. 2019. ponovo je izabran u zvanje višeg predavača u području tehničkih znanosti, polje računarstvo.