Boris Metikoš

 

Boris Metikoš

e-mail: boris.metikos@tvz.hr

Kratki životopis

Opći podaci

 

Ime i Prezime: Boris Metikoš

Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 7 10000 Zagreb

 

Telefoni:

Stan: +385 (1) 55 05 677,

Mobilni: +385 (91) 53 52 838

 

Rođen: 9. prosinca 1969, Zagreb

Bračni status: Oženjen, dvoje djece

 

Vozačka dozvola: A i B kategorija (od 1988. godine)

 

Državljanstvo: hrvatsko

Nacionalnost: Hrvat

Hrvatski branitelj: Sudjelovanje u Domovinskom ratu 1991 – 1992

 

 

Obrazovanje

 

1977 – 1985 Osnovna škola, Zagreb

 

1985 – 1986 Matematička gimnazija (1,2 razred), Zagreb

 

1987 – 1988 Pedagoški obrazovni centar (3,4 razred), Zagreb

 

1988 – 1989 Služenje vojnog roka

 

1989 – 1993 Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, usmjerenje Body Building (Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu)

 

1993 – 1994 Odslušao i položio dodatni izborni predmet “Osnovne kineziološke transformacije” smjer Fitness

 

1995 Diplomirao na temi: “Utjecaj tipičnog treninga za masu i snagu na promjene mekih tkiva” – eksperimentalni rad

 

1996 Poslijediplomski specijalistički stručni studij iz kineziologoje sporta, smjer Fitness, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb

 

2000 Obranio prijedlog projekta pod nazivom: „Relacije općih i specifičnih znanja i učinkovitosti Bodybuilding trenera“

 

2009 Poslijediplomski doktorski studij kineziologoje, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

2014 Obranio projekt doktorskog rada pod nazivom: „Konstrukcija i validacija novog mjernog instrumenta za procjenu mišićne snage čovjeka“

 

 

Poznavanje stranih jezika

 

Engleski – Vrlo tečno (komuniciranje, čitanje i pisanje)

 

 

Radno iskustvo

1992 – 1996 demonstrator iz predmeta “Osnovne kineziološke transformacije” na Fakultetu za fizičku kulturu

 

1994 – 1996 fitness trener i kondicijski trener u fitness centru Alplan, Zagrebački velesajam

 

1995 postaje učitelj skijanja

 

1996 – 1998 fitness trener i kondicijski trener u fitness centru Fit, Zagrebački velesajam

 

1996 izabran za vanjskog suradnika na Fakultetu za fizičku kulturu

 

1996 – 2004 u svojstvu vanjskog suradnika provodi nastavu na predmetu “Osnovne kineziološke transformacije” sa studentima 1. i 4. godine sveučilišnog studija Fakulteta za Fizičku kulturu

 

u svojstvu vanjskog suradnika sudjeluje u realizaciji nastave specijalističkog kolegija Metodika fitnessa i Programiranje i kontrola treninga u fitness aktivnostima na izvanrednom veleučilišnom studiju za trenere fitness

 

1997 – 2017 kondicijski trener za vrhunske sportaše

 

1999 – 2007 sudjeluje u realizaciji nastave skijanja sa studentima sveučilišnog i izvanrednog veleučilišnog studija Fakulteta za fizičku kulturu

 

2002 – 2007 vanjski suradnik, u punom iznosu satnice, na predmetu tjelesna i zdravstvena kultura na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, odjel stručnog studija Informatike

 

2004 izabran u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti – grana kineziologija za specijalistički kolegij Metodika Fitnessa studijskog smjera Fitness na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu

 

2004 – 2017 viši predavač na specijalističkom kolegiju Metodika fitnessa i Programiranje i kontrola treninga u fitness aktivnostima na izvanrednom veleučilišnom studiju za trenere fitnessa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu

 

2006 – 2007 vanjski suradnik, u punom iznosu satnice, na predmetu tjelesna i zdravstvena kultura na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, odjel stručnog studija Računarstva i Informatike

 

2007 u nastavnom zvanju višeg predavača na predmetu tjelesna i zdravstvena kultura na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, odjel stručnog studija Elektrotehnike, zaposlen u punom iznosu satnice, na određeno vrijeme

 

2008 – 2017 u nastavnom zvanju višeg predavača na predmetu kineziološka kultura na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, odjel stručnog studija Elektrotehnike, zaposlen u punom iznosu satnice, na neodređeno vrijeme