Dalibor Gelo

 

Dalibor Gelo

e-mail: dgelo@tvz.hr

Kratki životopis

Po završetku Graditeljske tehničke škole u Zagrebu Dalibor Gelo 2000 godine upisuje se na Tehničko veleučilište u Zagrebu na Graditeljski odjel. Studij završava u roku i 2005 godine upisuje preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Preddiplomski studij završava 2008 godine, izrađuje završni rad pod naslova Matrica krutosti štapa diskontinuirano promjenjivog poprečnog presjeka. Iste godine upisuje diplomski studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu a odlučuje se za usmjerenje Teorija i modeliranje konstrukcija.

 

Po završetku studija izrađuje diplomski rad pod naslovom Utjecaj prigušivača na dinamički odziv visoke građevine. Tijekom studija dobiva dvije nagrade dekana. 2010 godine upisuje poslijediplomski studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu na usmjerenje Mehanika konstrukcija pod mentorstvom prof. dr. sc. Mladena Meštrovića.

 

Na 169 redovnoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Zagrebu odobrava mu se izrada rada pod naslovom Ocjena primjenjivosti nelinearne metode postupnog guranja na niskoj građevini od kamena pod mentorstvom prof. dr. sc. Mladena Meštrovića, 2016 godine stječe titulu doktora znanosti. Izbor u zvanje predavača stječe 2017 godine, aktivno sudjeluje u nastavi.

 

2010 godine zapošljava se u d.i.j.o. trgovini d.o.o. a paralelno radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na predmetima Tehnička mehanika i Proračun konstrukcija. 2013 godine stupa u puni radni odnos na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Izbor u zvanje predavača stječe 2017 godine, aktivno sudjeluje u nastavi na predmeti Tehnička mehanika, Proračun konstrukcija, Građevna statika i Računavstvo u graditeljstvu.