Darko Galinec

 

Darko Galinec

e-mail: darko.galinec@tvz.hr

Kratki životopis

Dr. sc. Darko Galinec stekao je doktorat i magisterij iz znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Usavršavao se u George C. Marshall European Center for Security Studies (Njemačka), University of Oxford, Oxford Saïd Business School (UK) te NATO Communications and Information Systems School (Italija).

 

Svoj znanstveni doprinos prikazao je na međunarodnim znanstvenim konferencijama i časopisima te poglavljima u knjizi. Napisao je dvije knjige. Dr. sc. Galinec je znanstveni suradnik i profesor visoke škole u trajnom zvanju. Vanjski je suradnik na Informatičko-računarskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i na Visokoj školi za informacijske tehnologije u Zagrebu.

 

Također je recenzent za dva međunarodna znanstvena časopisa i član programskog odbora međunarodnog (IEEE) znanstvenog skupa. Njegovi trenutačni istraživački interesi uključuju arhitekturu i integraciju informacijskih sustava te kibernetičku sigurnost i kibernetičku obranu, s ciljem postizanja kibernetičke otpornosti u složenim sustavima.