Davor Petranović

 

Davor Petranović

e-mail: davor434@gmail.com

Kratki životopis

Davor Petranović je rođen 15.10.1954. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Zagrebu. Tijekom pohađanja matematičke gimnazije bio je republički prvak i doprvak iz fizike. Godine 1972. je upisao Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, a završio ga je 1976. godine s diplomskim radom „Raspodjela opterećenja među agregatima u toplani“. Za izvrstan uspjeh na studiju je nagrađen Brončanom plaketom Josip Lončar. Godine 1981. je završio poslijediplomski studij na istom fakultetu s magistarskim radom “Proračun kabelske mreže industrijskog postrojenja pomoću računala”. Godine 2019. je završio doktorski studij na istom fakultetu s doktorskim radom “ Mehanički učinci struja kratkog spoja na sustav užetnih sabirnica”.

 

Stručno i znanstveno iskustvo je stekao u tvrtkama TEŽ, Končar – Institut za elektrotehniku, Dalekovod, Končar – KET, Okit, Institut za elektroprivredu i energetiku i Elektroprojekt. Razvijao je programsku podršku za projektiranje elektroenergetskih postrojenja i nadzemnih vodova, a izrađivao je projektnu dokumentaciju za elektroenergetska postrojenja u zemlji i inostranstvu.

 

Od 1987. do 1997. godine je predavao na poslijediplomskom studiju na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu predmet “Projektiranje elektroenergetskih postrojenja”, a od 1992. godine predaje na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu više predmeta u zvanju višeg predavača. Bio je mentor na više od 100 diplomskih radova.

 

Bio je član organizacije HO CIRED i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Jedan je od osnivača i predavača na seminaru za stručno usavršavanje sudionika u gradnji u organizaciji Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

 

Dobitnik je nagrade Velika Arca 2009. za doprinos razvoju vjetroagregata. Objavio je 63 stručna i znanstvena rada te sudjelovao na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Govori engleski jezik.