Dean Čizmar

Dean Čizmar

e-mail: dean.cizmar@tvz.hr

Kratki životopis

Rođen  u Zagrebu 5.10.1979. 1998. završio je V. gimnaziju a 2003. Građevinski fakultet. Nakon završenog studija radio je u tvrtki Ekonerg a od 2006. na Građevinskom fakultetu. 2012. obranio je doktorsku disertaciju na Građevinskom fakultetu gdje je 2013. biran u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik.

 

Iste godine prelazi  na Tehničko veleučilište gdje je biran u predavača. 2017. biran u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docent. Stalni je sudski vještak i procjenitelj,  ovlašteni inženjer građevinarstva  te energetski certifikator za složene objekte.

 

Od 2017. je podpredsjednik stručne udruge Politehničko društvo vještaka i procjenitelja te član viskokog procjeniteljskog povjerenstva RH.  Koautor je dva sveučilišna udžbenika, dva rada indeksirana u Curent Contents, šest radova u SCI-E te više od 20 radova na međunarodnim skupovima.

 

Interesi obuhvaćaju drvene konstrukcije, održivu gradnju, energetsku učinkovitost, pouzdanost i robusnost konstrukcija. Ovlašteni je inženjer, stalni  sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina te energetski certifikator.