Dean Fraj

 

Dean Fraj

e-mail: dean.fraj@tvz.hr

Kratki životopis

Dean Fraj rođen je 1993. godine u Puli. U Puli završava osnovnu i srednju tehničku školu gdje stječe zvanje Tehničara za mehatroniku. Po završetku srednje škole 2012. godine upisuje preddiplomski stručni studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ).

 

Preddiplomski stručni studij završava 2015. godine izradom završnog rada “Regulacija momenta motora električnog bicikla” pod vodstvom mentora dr. sc. Tonija Bjažića, prof. v. š.. Završetkom preddiplomskog studija stječe zvanje stručnog prvostupnika inženjera mehatronike (bacc. ing. mech.).

 

Iste godine upisuje politehnički specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, smjer Automatizacija i procesno računarstvo na TVZ-u. Za vrijeme diplomskog studija 01.04.2017. zapošljava se na TVZ-u na radnom mjestu višeg laboranta u laboratoriju za telekomunikacije. Navedeni studij završava 20.12.2017. obranom diplomskog rada “JavaFX aplikacija za integraciju sa sustavom za očitavanje parametara okoline” pod vodstvom mentora Aleksandera Radovana, dipl. ing., v.pred..

 

Završetkom diplomskog studija stječe titulu stručnog specijalista inženjera elektrotehnike (struč. spec. ing. el.) te je izabran u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje: tehničke znanosti, polje elektrotehnika na strojarskom odjelu TVZ-a na katedri za automatizaciju.

 

Trenutno izvodi laboratorijske vježbe na kolegijima “Projektiranje ugrađenih računalnih sustava”, “Komunikacijske tehnike u mehatronici” te laboratorijske i auditorne vježbe na kolegiju “Senzori”.