Edmond Krusha

 

Edmond Krusha

e-mail: edmond.krusha@tvz.hr

Kratki životopis

Osobni podaci

 

Prezime/Ime Krusha Edmond

 

Adresa Matice Hrvatske 7 10410 Velika Gorica

 

Telefon 099 6222 713

 

E-pošta Edmond.Krusha@tvz.hr

 

 

Biografski podaci

 

 

1.11.2019. – danas

Radno iskustvo – radni odnos

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, “Viši stručni suradnik specijalist”, godine (2019 – do danas)

 

1.10.2015. – danas

Radno iskustvo – vanjski suradnik

RRIF – Visoka škola za financijski menadžment, “Predavač visoke škole na području tehničkih znanosti, polje računarstvo”, godina (2015 – do danas)

 

Predmet:

1. Informatička potpora poslovanju

 

1.10.2014. – danas

Tehničko veleučilište u Zagrebu, “Predavač visoke škole na području tehničkih znanosti, polje računarstvo”, godina (2014 – do danas)

 

Predmeti:

1. Projektiranje i oblikovanje informacijskih sustava

2. Arhitektura i integracija aplikacija poslovnih informacijskih sustava

3. Modeliranje poslovnih proces

 

1.2.2013. – danas

Visoka škola za informacijske tehnologije, “Predavač visoke škole na području tehničkih znanosti, polje računarstvo”, godine (2013 – do danas)

 

Predmeti:

1. Vođenje projekata i dokumentacije

2. Društveni informacijski sustavi

3. Informacijski sustavi

4. Integracija informacijskih sustava
Radno iskustvo – iz baze podataka institucije

 

2.10.2017. – danas

honorarni radni odnos, predavač, Tehničke znanosti – Računarstvo

 

14.7.2014. – 2.10.2017.

honorarni radni odnos, asistent visoke škole, Tehničke znanosti – Računarstvo

 

24.1.2013. – 14.7.2014.

honorarni radni odnos, stručni suradnik, Tehničke znanosti – Računarstvo

 

19.4.2012. – 19.4.2012.

Formalno obrazovanje

Stručni specijalist inĹľenjer informacijskih tehnologija, Visoka stručna sprema, Tehničko veleučilište u zagrebu, godina (2009 – 2012)

 

23.5.2011. – 23.5.2011.

Stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija, Stručni prvostupnik (Baccalaureus), Visoka škola za informacijske tehnologije, godina (2008 – 2009)

 

2.6.2008. – 2.6.2008.

Inženjer računarstva, Stručni prvostupnik (Baccalaureus), Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, godine (2004 – 2008)

 

 

Nastavna djelatnost

 

28.3.2015.

B.4. Autorstvo i suautorstvo skripta

(1) Krusha, E.: “Enterprise Architect 12 studentski priručnik”, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb 2015.

 

Priručnik Enterprise Architect je organiziran sa svrhom da studentima omogući lakše i brže usvajanje znanja potrebnih za efikasno korištenje programa. U priručniku su navedene i prikazane sve operacije potrebne za pokretanje i primjenu mogućnosti programa.

 

Autor je osmislio koncept priručnika, izradio primjere i ilustracije, te napisao priručnik u formi skripti za nastavu u visokoškolskoj ustanovi.

 

 

B.5. Autorstvo internih skripta, uputa za vježbe, javno dostupni materijali za predavanja

 

30.11.2015.

 

(4) Krusha, E.: “ProjectLibre osnovne upute za vježbe”, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb 2015.

 

7.3.2015.

 

(3) Krusha, E.: “Enterprise Architect-Zachman Framework osnovne upute”, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb 2015.

 

22.7.2013.

 

(2) Krusha, E.: “Microsoft Project 2013 – Osnovne upute”, Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb 2013.

 

21.1.2013.

 

(1) Krusha, E.: “Microsoft Project 2010 – Osnovne upute”, Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb 2013.