Goran Babić

Goran Babić

e-mail: goran.babic@tvz.hr

Goran Babić diplomirao je 2012. godine na Arhitektonskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Tjekom studija radio je u arhitektonskim uredima URBING i NJIRIĆ PLUS ARHITEKTI na razradama izvedbenih projekata, sudjelovao i suorganizirao stručne simpozije i radio u hrvatskom paviljonu na svjetskoj izložbi EXPO 2010. u Šangaju nakon završenog studija sinologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Od 2013. do 2015. godine radi u projektnom uredu NJIRIĆ PLUS ARHITEKTI d.o.o. na razradama izvedbenih projekata i urbanističkih planova i sudjeluje na natječajima. 2015. godine položio je stručni ispit pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike hrvatske.

 

Od 2015. godine sudjeluje s Neformalnim savezom Organizam na postavljanju i organizaciji izložbi i neprofitnih projekata u kulturi.

 

Od 2015. do 2017. godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu – Graditeljski odjel, u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Elementi zgrada I i Elementi zgrada II.

 

Od 2017. godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu – Graditeljski odjel, u suradničkom zvanju asistenta, sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Elementi zgrada I i Elementi zgrada II, Završni radovi, Parametarsko modeliranje, Percepcija i tehnički prikaz prostora te se kontinuirano usavršava na internim edukacijama Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

 

Od 2019. godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu – Graditeljski odjel, u zvanju predavača sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Elementi zgrada I i Elementi zgrada II, Završni radovi, Parametarsko modeliranje, Percepcija i tehnički prikaz prostora.