Hrvoje Rakić

 

Hrvoje Rakić

e-mail: hrvoje.rakic@tvz.hr

Kratki životopis

Hrvoje Rakić rođen je 1981. godine u Koprivnici gdje završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer Proizvodni, usmjerenje Zavarene konstrukcije te stječe zvanje diplomiranoga inženjera strojarstva. Stekao je sljedeće certifikate: SAP Certified Associate – Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EHP6, Internal QMS Auditor, ECDL Certificate.

 

Primarni interesi rada su upravljanje proizvodnjom, održavanje industrijskih postrojenja i upravljanje projektima. Poznaje SAP ERP i Matlab. U svome radu koristi se aktivnim znanjem engleskog jezika uz početno znanje švedskog i njemačkog jezika.

 

Tijekom fakulteta je od 2006. godine radio na TVZ-u kao tajnik Strojarskog odjela. Po završetku fakulteta zapošljava se na TVZ-u kao asistent, a kasnije i predavač, gdje i danas radi. Izvodi nastavu predmeta Upravljanje proizvodnjom i projektima, Održavanje tehničkih sustava u mehatronici, Matlab, Vođenje projekata, Osnove primjena računala, Održavanje elektrotehničke opreme te nastavu studentima s Erasmus studentske razmjene. Za potrebe navedenih predmeta izrađuje nastavne materijale.

 

Voditelj je redovnog preddiplomskog stručnog studija strojarstva i pomoćnik Pročelnice Strojarskog odjela. Satničar (izrada rasporeda nastave) je za sva četiri studija Strojarskog odjela. Interni je auditor TVZ-a po ISO 9001 i ESG normi. Sudjelovao je u EU projektu HR.3.1.15-0007, Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike u trajanju od 15 mjeseci, sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Voditelj je Katedre za Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

 

Objavio je tri rada te sudjelovao u organizaciji desetak stručnih konferencija. Predsjednik je tehničkog odbora HZN/TO 521: Usluge održavanja pri Hrvatskom zavodu za norme (HZN). Član je Hrvatskog društva održavatelja (HDO).

 

Sretno je oženjen.