Igor Gukov

 

Igor Gukov

e-mail: igor.gukov@tvz.hr

Kratki životopis

Dr.sc. Igor Gukov dipl. ing. građ. diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao i doktorirao. Prvo na Građevinskom fakultetu, a od 2005. godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, bavi se betonskim konstrukcijama, mostovima i programiranjem.

 

Sudjelovao je u radu na 22 stručna i tri znanstvena projekta. Kao autor ili koautor objavio je 50 radova, objavljena u domaćim i međunarodnim publikacijama. Kao profesor visoke škole nositelj je predmeta Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II, Mostovi, Računarstvo u graditeljstvu i Armiranobetonske inženjerske konstrukcije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te voditelj brojnih završnih i diplomskih radova.