Ivan Mustapić

 

Ivan Mustapić

e-mail: ivan.mustapic@tvz.hr

Kratki životopis

Ivan Mustapić rođen je 1976. godine u Požegi, gdje završava osnovnu i srednju školu – Gimnaziju. Po završetku srednje škole godine upisuje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je u redovnom roku diplomirao 20. rujna 2001. godine. Dvije godine kasnije upisuje Poslijediplomski znanstveni magistarski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kojega završava 22.12.2010. kada je obranio magistarski rad i time stekao akademski stupanj magistra tehničkih znanosti iz znanstvenog polja građevinarstva.

 

Primarni interesi rada i obrazovanja su projektiranje i izgradnja prometnih tunela.

 

Nakon završenog studija zaposlio se u tvrtki Kamen Ingrad d.d. gdje je radio 2,5 godine na gradilištima cesta i autocesta kao voditelj radova, voditelj gradilišta i inženjer gradilišta.

 

Nakon toga prelazi u Institut građevinarstva Hrvatske d.d. (sada Institut IGH d.d.) gdje je radio 12,5 godina u Zavodu za projektiranje prometnica, najprije kao projektant suradnik, a potom kao projektant, projektant ekspert, projektant specijalist i naposljetku kao glavni projektant prometnih tunela i ostalih objekata niskogradnje.

 

Od listopada 2016. zaposlen je u Središnjoj Agenciji za Financiranje i Ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u Službi za infrastrukturne i građevinske radove kao Viši stručni savjetnik – specijalist za građevinske radove, a od travnja 2017. kao Voditelj odjela za građevinske radove. Glavne zadaće odnose se na kontrolu i verifikaciju troškova izgradnje ključnih infrastrukturnih projekata sufinanciranih od strane EU u RH (npr. most kopno-Pelješac s pristupnim cestama).

 

Od 2011. je registrirani znanstvenik pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (matični broj znanstvenika: 326662).

 

U siječnju 2017. je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu izabran u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, gdje otada izvodi auditorne i konstrukcijske vježbe iz kolegija Tuneli.

 

Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka sudjelovao je u radu mnogih stručnih i znanstvenih konferencija pri čemu je objavio desetak radova na konferencijama sa međunarodnom recenzijom i sudjelovao na više stručnih konferencija. Od značajnijih radova iz znanstvene djelatnosti objavio je kao autor 2 poglavlja u knjizi, 5 znanstvenih članaka na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i 3 stručna članaka, te izvršio recenzije 4 znanstvena članka.

 

Sretno je oženjen, hobiji su mu trčanje, nogomet i planinarenje.