Ivan Volarić

 

Ivan Volarić

e-mail: ivan.volaric@tvz.hr

Kratki životopis

Ivan Volarić rođen je 20.11.1989. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne i srednje škole 2008. godine upisuje Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljski odjel, te Stručni studij graditeljstva uspješno završava 2011. godine. Specijalistički diplomski stručni studij na Tehničkom veleuÄŤilištu u Zagrebu upisuje 2011. godine, a završava 2015. obranom diplomskog rada na temu “Prostorne drvene konstrukcije”.

 

Poseban interes za vrijeme studija pronašao je u drvu kao građevnom materijalu. Nakon završetka studija nastavlja se baviti problematikom montažne i pasivne gradnje, te primjenom ekoloških materijala u gradnji. Prilikom projektiranja konstrukcija nastoji optimizirati poprečne presjeke i primijeniti optimalan statički sustav za pojedinu konstrukciju što ga dovodi do „Zollinger“ sustava gradnje kratkim lamelama koji proučava u posljednje vrijeme.

 

U suradnji s doc.dr.sc Deanom Čizmarom, mag.ing.aedif. piše studentski priručnik za vježbe na kolegiju Drvene konstrukcije, te objavljuje stručni rad pod nazivom „Usporedba Zollinger sustava i klasičnog drvenog krovišta“ u Časopisu „Polytechnic and Design“ i znanstveni rad pod nazivom „Ocjena pouzdanosti drvenih podrožnica“ u Časopisu „Polytechnic and Design“.

 

Tijekom svoje karijere od 2012. godine do 2018. godine radi u Zagrebačkom holdingu, dok je od 2019. godine zaposlenik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Na matičnoj ustanovi izvodi nastavu iz predmeta Računarstvo u graditeljstvu, Drvene konstrukcije, Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II, Armiranobetonske inženjerske konstrukcije te Drvene inženjerske konstrukcije.

 

Tijekom rada na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu priprema nastavne materijale, a u suradnji s dr.sc. Mandi Orlić, prof.mat. i inf. priprema priručnik za vježbe iz kolegija Računarstvo u graditeljstvu.