Ivana Bartolić

 

Ivana Bartolić

e-mail: ivana.bartolic@tvz.hr

Kratki životopis

Ivana Bartolić rođena je 01.04.1989. godine u Zagrebu. U zagrebu završava osnovnu školu i srednju, Prvu opću gimnaziju. Po završetku srednje škole upisuje Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine kasnije upisuje Poslijediplomski doktorski studij građevinarstva također na Sveučilištu u Zagrebu gdje je još uvijek studentica.

 

S ciljem daljnjeg stručnog usavršavanja polaže i stječe sljedeće certifikate: ArcGIS I: Introduction to GIS, Autodesk Revit Essentials. Također pohađa i radionice vezane uz stjecanje pedagoških znanja.

 

Primarni interes rada i obrazovanja su vezani za područje hidrotehnike. Sudjeluje na stručnim projektima vezanim uz hidrologiju i odvodnju prometnica. U svome radu aktivno se koristi znanjem engleskog jezika.
Radi kao predavač iz hidrotehničkih predmeta.

 

Izvodi predavanja i vježbe na Stručnom redovnom i izvanrednom studiju te na Stručnom specijalističkom studiju. Uz nastavu izrađuje raspored sati i rokove za Stručni redovni studij građevinarstva.

 

Tijekom rada na Tehničkom veleučilištu sudjelovala ja u radu nekoliko stručnih i znanstvenih konferencija. Objavila je nekoliko konferencijskih članaka i nekoliko radova u drugim znanstvenim časopisima.