Ivica Levanat

 

Ivica Levanat

e-mail: ivica.levanat@tvz.hr

Kratki životopis

Rođen 1. 12. 1949. godine u Gospiću. Pohađao Gimnaziju u Požegi te North Haven High School u SAD-u. Diplomirao fiziku (stručni smjer, teorijska fizika) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1979).

 

Od 1979. do 1981. nastavnik fizike u Trgovinskom obrazovnom centru u Zagrebu.

 

Od 1981. do 1993. asistent u Višoj tehničkoj školi “Rade Končar” u Zagrebu. Surađuje u Elektrotehničkom institutu “Rade Končar” na projektima analize mehaničkih vibracija i toka energije u tankim ljuskama.

 

1994.-1995. asistent (educational assistant) u Gateway Community-technical college, North Haven, CT, SAD.

 

Od 1995. ponovo u Višoj tehničkoj školi, koja prerasta u Tehničko Veleučilište u Zagrebu. Biran u zvanje višeg predavača (2000. g.), potom u zvanje profesora visoke škole (2005. g.), a od 2010. u trajnom zvanju profesora visoke škole. Od 2001. predstojnik Zavoda za matematiku, fiziku i mehaniku na Elektrotehničkom odjelu, potom Zavoda za opće predmete, sada v.d. voditelja Katedre za fiziku TVZ-a.

 

Od 1997. kao vanjski suradnik na Zdravstvenom veleučilištu predaje fiziku za studij radiologije, povremeno i za druge studije.

 

Od 1991. kao vanjski suradnik u APO d.o.o. (član HEP-grupe) sudjeluje u različitim projektima i publikacijama, uključujući studije iz područja zbrinjavanja radioaktivnog otpada:

 • Procjena dugoročne radiološke sigurnosti deponije pepela i šljake TE Plomin (2001);
 • Plan sigurnosne analize za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori (2002);
 • Plan provedbe slijedeće iteracije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i utjecaj na poslovanje Hrvatske elektroprivrede (2005);
 • Moguće opcije za hrvatski dio NSRAO iz NEK (2006);
 • Podloge za planiranje i vođenje razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING (2008);
 • Preliminary Analysis of Early Available Inputs for the 2nd Revision of NPP Krško Decommissioning Program (2008), Ugovor o poslovnoj suradnji APO d.o.o i TVZ (APO br. 10-09-94/06).

 

Od 2001. sudjeluje u planiranju razgradnje NE Krško, najprije na izradi Podloga za prvu reviziju plana dekomisije NE Krško (2001/2002), a potom ga Međudržavno povjerenstvo imenuje u Projektni tim za izradu prve, a potom i druge revizije Programa:

 • Program razgradnje NE Krško i odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (prva revizija) (2003 – 2004);
 • Program razgradnje NE Krško i odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, druga revizija (2008 – 2011).

 

Od 2012. sudjeluje u izradi studija za hrvatski Fond za razgradnju NE Krško i zbrinjavanje radioaktivnog otpada:

 • Analiza uspostave odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško u Republici Hrvatskoj (2012);
 • Prijedlog hrvatske Nacionalne politike zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (2013);
 • Podloge za web stranice Fonda (o radioaktivnom otpadu i hrvatskim obavezama prema NE Krško) (2013);
 • Opis i analiza razvoja slovenskog projekta odlagališta Vrbina (2014);
 • Izrada projektnog zadatka i stručno savjetovanje za program komuniciranja s javnošću (2014-15);
 • Prijedlog „alternativnog rješenja“ u slučaju nepotvrđivanja predložene lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, TVZ ugovor br. 251-375-25-15-2, voditelj projekta (2016),
 • Recenzija elaborata „Razrada koncepcije zbrinjavanja RAO u RH, s novom procjenom troškova“ (2019).

 

Od 2016. do 2019. član Matičnog povjerenstva za prirodne znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola.