Ivica Vlašić

 

Ivica Vlašić

e-mail: ivica.vlasic@tvz.hr

Kratki životopis

Vlašić Ivica, struč.spec.ing.el., rođen 1961. godine u Viljevu, tadašnja opčina Donji Miholjac. Maturira u lipnju 1980. godine u Elektro-metalskom školskom centru u Osijeku gdje stječe zvanje elektroničar za računarsku tehniku , SSS, 4. stupanj.

 

Godine 1984 zapošljava se u poduzeću Tehničar-Servis iz Zagreba na radnom mjestu serviser-elektroničar gdje radi na poslovima popravaka elektronskih registra blagajni, POS-sustava i hotelskih recepcijskih sustava. U kolovozu 1989 prelazi u NIŠPRO Vjesnik na radno mjesto elektroničar-specijalist gdje obavlja poslove održavanja visokoautomatiziranih uređaja u grafičkim postrojenjima. U istom poduzeću napreduje te u rujnu 2005 godine prelazi na radno mjesto Koordinatora u elektroodržavanju odnosno na poslove planiranja i unapređenja održavanja uređaja u grafičkim postrojenjima.

 

U travnju 2009 biva promaknut u radno mjesto Voditelja elektromehaničkog održavanja koje uključuje poslove planiranja, organizacije i vođenja održavanja uređaja u grafičkim postrojenjima i na tom radnom mjestu radi i danas. Tijekom radnog staža pohađa brojne seminare i specijalizacije za održavanje suvremenih sustava automatizacije u tiskarskim postrojenjima najpoznatijih proizvođača ove opreme.

 

Godine 2000 upisuje izvanredni preddiplomski studij elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na kojem studira od rujna iste godine do prosinca 2004 kada diplomira i stječe zvanje inženjer elektrotehnike, VSS. Siječnja godine 2006 upisuje novootvoreni Politehnički specijalistički diplomski studij na istom veleučilištu koji završava u kolovozu 2008 i dobiva zvanje Stručni specijalist inženjer elektrotehnike, VSS. Tijekom studiranja surađuje sa profesorima veleučilišta te piše kao koautor stručne radove koji se objavljuju na međunarodnim stručnim konferencijama.

 

U siječnju 2014 godine odlukom Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu biva izabran u naslovno suradničko zvanje asistenta u području tehničke znanosti, polje elektrotehnika i počinje raditi kao vanjski suradnik u nastavnim poslovima laboratorijskih vježbi iz područja sustava automatizacije. Od ožujka 2018 , kada je izabran u naslovno zvanje predavača, sudjeluje u radu veleučilišta u izvođenju nastave kao vanjski suradnik predavač u preddiplomskom i diplomskom specijalističkom studiju na grupi kolegija u području sustava automatizacije i industrijskih računalnih mreža.

 

Tijekom svog angažmana na Veleučilištu sudjeluje u izradi nastavnih materijal kao autor ili koautor te mentorira završne i diplomske radove studenta.