Klaudio Pap

 

Klaudio Pap

e-mail: klaudio.pap@gmail.com

Kratki životopis

Dr. sc. Klaudio Pap je redoviti profesor na Grafičkom fakultetu. Rođen je 20. ožujka 1963. godine u Zagrebu. Nakon završene matematičke gimnazije u Zagrebu studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirao na smjeru Računarske tehnike 1988. godine.

 

Magistrirao je 1997. godine na istom fakultetu (sada Fakultet elektrotehnike i računarstva) s temom “Simulacija protoka informacija između računala i digitalnog tiskarskog stroja” na smjeru Računarskih znanosti (mentor dr. sc. Gabro Smiljanić).

 

Doktorirao je 25.2.2004. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na smjeru Računarskih znanosti s temom: “Simulacija hibridnih i digitalnih sustava sa sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera” (mentor dr. Vilko Žiljak).

 

Od 1988. do danas zaposlen je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je biran putem FER-a u asistenta na katedri Elektronička računala. Na Grafičkom fakultetu je također biran za asistenta za predmete Računarski slog i Računarska grafika od 30. rujna 1999.

 

Na zagrebačkom sveučilištu je izabran u zvanje znanstvenog suradnika 01.12.2004. u području tehničkih znanosti i polje grafička tehnologija i postaje docent za kolegije Računarski slog i Računarske grafike. Na zagrebačkom sveučilištu je 18.01.2010. izabran u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, a 12.04.2010. postaje izvanredni profesor u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

 

Znanstveni savjetnik na Sveučilištu u Zagrebu postaje 18. 10. 2011. u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija. Redoviti profesor na zagrebačkom sveučilištu postaje 19. 05. 2015. godine. Postaje član suradnik Akademije tehničkih znanosti hrvatske od 26. veljače 2005. godine, a sada je u statusu redovitog člana i obnaša dužnost tajnika Odjela za grafičko inženjerstvo.

 

U toku svog rada bavi se istraživanjem, razvojem i primjenom računala. Područja rada su: računarska grafika, procesiranje slike i teksta, modeliranje i simuliranje s računalom, web tehnologije, digitalni tisak, grafički programski jezici. Sudjelovao je na uvođenju novih tehnologija o čemu je održavao niz seminara, predavanja i tečajeva. Koautor je pet (5) razvojnih proizvoda, pet (5) softverska paketa i primio je tri (3) znanstvene nagrade.