Ljilja Ivančević

 

Ljilja Ivančević

e-mail: ljilja.ivancevic@tvz.hr

Kratki životopis

Ljilja Ivančević, struč. spec. ing. techn. inf. diplomirala je na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu, na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju, smjer: Informatika čime stječe zvanje Stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija (struč. spec. ing. techn. inf.). Radno iskustvo stječe u privatnom sektoru, nakon čega se 2008. zapošljava na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

 

Uz osnovno radno mjesto sudjeluje na raznim projektima i odborima, aktivna je u kontaktima i suradnji sa vanjskim institucijama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na područje visokoškolskog obrazovanja. U ak. god. 2011./12. sudjeluje u procesu provođenja postupka reakreditacije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje te je urednica Knjige III. Samoanalize TVZ-a.

 

Godine 2014. sudjeluje u postupku uvođenja norme ISO 9001:2008, a 2017. i u postupku recertifikacijskog audita i prijelaza na ISO 9001:2015 koje provodi Lloyd’s Register LRQA, nakon čega je Tehničkom veleučilištu u Zagrebu izdan certifikat o usklađenosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. U ak. god. 2016./17. imenovana je članicom povjerenstva za izradu elaborata i inicijalnu akreditaciju Specijalističkog diplomskog stručnog studija Digitalna ekonomija.

 

Od 2017. obnaša funkciju pomoćnice voditelja Ureda za kvalitetu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila jedan izvorno znanstveni članak, četiri stručna članka i jedan stručni priručnik.