Luka Marohnić

 

Luka Marohnić

e-mail: luka.marohnic@tvz.hr

Kratki životopis

Luka Marohnić rođen je 1982. u Zagrebu. Od 2001. do 2003. godine studirao je na zagrebačkom FER-u, a od 2003. na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu (teorijski smjer), gdje je 2008. godine diplomirao. 2007. godine upisuje studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je 2012. diplomirao.

 

Od 2009. godine zaposlenik je Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, gdje od 2013. godine ima nastavno zvanje predavača, a od 2019. zvanje višeg predavača. Autor je ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima s recenzijom te recenziranih nastavnih materijala. Član je Stručne sekcije Hrvatskog matematičkog društva.