Maja Pauković

 

Maja Pauković

e-mail: maja.paukovic@tvz.hr

Kratki životopis

Maja Pauković (djev.Kitić) rođena je 15.10.1981. u Zagrebu. U Zagrebu završava osnovnu školu i 1.opću gimnaziju. Po završetku srednje škole, 2000. godine, upisuje Veleučilište u Splitu, studij Trgovinsko poslovanje, smjer Malo poduzetništvo. 2004. godine upisuje Ekonomski fakultet u Splitu, smjer Poslovne financije. Završetkom fakulteta stječe naziv diplomirani ekonomist.

 

Primarni interesi rada i obrazovanja su statistika i operacijska istraživanja.

 

Tijekom svoje karijere radila je na Sveučilišnom Odjelu za stručne studije, Sveučilište u Splitu, Nastavni centar Zagreb u razdoblju 2003.-2014. godine. 2014. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomska matematika i statistika.

 

Godinu kasnije prelazi na Tehničko veleučilište u Zagrebu, gdje i danas radi, i nositelj je kolegija Kvantitativne metode u ekonomiji, Operacijska istraživanja i Primijenjena statistika na specijalističkom studiju Digitalne ekonomije i kolegija Primijenjena statistika na specijalističkom studiju Informatike. Za potrebe navedenih kolegija izrađuje nastavne materijale a 2019. godine objavljuje skriptu za potrebe kolegija Kvantitativne metode u ekonomiji. U nastavi se koristi računalom i vježbe iz svih kolegija, kojih je nositelj, izvodi u MS Excelu.

 

Ukupno je objavila 9 znanstvenih i stručnih radova iz područja statistika, računovodstvo i financije. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je 17 završnih radova.

 

Sretno je udana i majka je dvoje djece.