Maja Turčić

 

Maja Turčić

e-mail: maja.turcic@tvz.hr

Kratki životopis

Maja Turčić je predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 2012. godine nakon što je bila asistentica 6 godina. Diplomirala je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007.g., a doktorirala 2017.g. s temom “Optimizacija matematičkog sloga u e-knjigama”. Polja kojima se bavi uključuju oblikovanje e-knjiga, web dizajn, grafičko programiranje i tipografija.

 

Osim što je sudjelovala na 6 međunarodnih znanstvenih konferencija sa znanstvenim radovima, također je objavila 3 znanstvena rada u znanstvenim časopisima i objavila poglavlje u knjizi. Također ju zanima unaprjeđenje metoda predavanja stoga je sudjelovala u 3 Erasmus programa.