Mato Fruk

 

Mato Fruk

e-mail: mato.fruk@tvz.hr

Kratki životopis

Rođen sam 24. prosinca 1953. godine u Lili, općina Našice. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Našicama. Diplomirao sam 1977. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija. Za diplomski rad pod naslovom “Regulacija brzine vrtnje asinhronog kaveznog motora promjenom napona statora dobio sam nagradu “Prof. dr. Vratislav Bedjanič”.

 

U Elektrotehničkom institutu poduzeća “Rade Končar” radio sam od prosinca 1976. godine do prosinca 1990. godine na poslovima istraživanja, razvoja i projektiranja reguliranih elektromotornih pogona i sustava upravljanja i automatizacije postrojenja za rudarstvo, metalurgiju i procesnu industriju.

 

Od 1979. do 1990. godine sam radio kao suradnik na zadacima SIZ-a za znanost SR Hrvatske (mat. br. 083763).

 

Od 1991. godine radim u dopunskom radnom odnosu na Višoj tehničkoj školi Zagreb a od lipnja 1993 u stalnom sam radnom odnosu kao asistent na predmetima: Regulaciona tehnika, Osnove automatske regulacije, Elektromotorni pogoni i Izvođenje, ispitivanje i puštanje u pogon elektrotehničkih postrojenja. Osim toga, sudjelovao sam u osnivanju i oblikovanju Laboratorija za upravljanje i regulaciju u svojstvu voditelja laboratorija. Od školske godine 1997/98. povjerena su mi predavanja i vježbe iz predmeta Uređaji i sistemi upravljanja.

 

Na poslijediplomskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Automatika, položio sam sve ispite. Tijekom rada u Elektrotehničkom institutu “Rade Končar” sudjelovao sam u više istraživačkih i razvojnih projekata. U Višoj tehničkoj školi Zagreb, u svojstvu asistenta, u nastavi primjenjujem suvremene metode i suvremenu opremu.

 

Od 1991. godine radio sam u dopunskom radnom odnosu na Višoj tehničkoj školi Zagreb, a od 01. lipnja 1993. u stalnom sam radnom odnosu kao asistent na predmetima: Regulaciona tehnika, Osnove automatske regulacije, Elektromotorni pogoni i Izvođenje, ispitivanje i puštanje u pogon elektrotehničkih postrojenja. Osim toga, sudjelovao sam u osnivanju i oblikovanju Laboratorija za upravljanje i regulaciju u svojstvu voditelja laboratorija. Od školske godine 1997/98. povjerena su mi predavanja i vježbe iz predmeta Uređaji i sistemi upravljanja.

Odlukom Stručnog vijeća Više tehničke škole Zagreb (rujan 2001.) izabran sam u nastavno zvanje viši predavač.

 

Bio sam nositelj predmeta i održavao nastavu (predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe) za slijedeće predmete: Elementi automatizacije (od 2001.-2004. g), Automatsko upravljanje (od 2002. g), Procesna mjerenja (od 2001. g), Digitalno upravljanje (2002. g), Elektromotorni pogoni (2002-2004 g), Uređaji i sustavi upravljanja (od 1997. g).

 

Odlukama Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta Zagreb od 13.ožujka 2007. i 23. listopada 2012. ponovno sam biran u nastavno zvanje viši predavač.

 

Sada sam nositelj slijedećih predmeta na Stručnom studiju elektrotehnike: Automatsko upravljanje, Procesna mjerenja, Digitalno upravljanje, Uređaji i sustavi upravljanja, a na Politehničkom specijalističkom diplomskom stručnom studiju – specijalizacija elektrotehnika nositelj sam predmeta Modeliranje i simuliranje procesa.

 

Aktivno se služim engleskim jezikom.