Miroslav Šimun

 

Miroslav Šimun

e-mail: miroslav.simun@tvz.hr

Kratki životopis

Rođen sam 20. srpnja 1968. godine u Virovitici, po narodnosti Hrvat i hrvatski državljanin. Oženjen i otac dvoje djece.

 

Osnovnu školu pohađao u Lozanu (1-4 razred) i u Špišić Bukovici (5-8 razred). Prva dva razreda opće srednje škole završio u tadašnjem Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Virovitici, a druga dva razreda usmjerenja završio u željezničkom obrazovnom centru u Zagrebu i stekao zvanje Organizator građenja i održavanje željezničke pruge. Postignut je odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole, te bio oslobođen završnog rada (Maturalne radnje).

 

Nakon odsluženog vojnog roka 1988. godine, upisao Fakultet građevinski znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao stipendista željezničko transportnog poduzeća Zagreb. Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prometni smjer u lipnju 1994. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer građevinarstva.

 

Odmah nakon završetka studija u srpnja 1994.g. zapošljava se u Hrvatskim željeznicama u ZOP II Zagreb, nakon pripravničkog rada 28.02.1995.g. polaže stručni ispit za diplomiranog građevinskog inženjera za održavanje pruga. Do svibnja 1996. g. radi kao referent za gornji ustroj željezničkih pruga.

 

U svibnju 1996.g. zapošljava se u Institutu građevinarstva Hrvatske, Zavod za prometnice na radno mjesto specijalist u Cestograđevnom laboratoriju.

 

27.01.1998.g. položio stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata i dobio uvjerenje od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske. Od 1999.g. Ovlašteni inženjer građevinarstva pod rednim brojem G 671 pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG). Član skupštine novo osnovane Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) od 2009. do 2018 godine.

 

U srpnja 2002. godine imenovan je Voditeljem Odjela za tehnološki nadzor, a u svibnju 2005.g. imenovan je Voditeljem Odjela za stručni i tehnološki nadzor u Zavodu za prometnice IGH d.d. U siječnja 2009. g. imenovan Zamjenikom direktora Zavoda za nadzor u graditeljstvu i Voditeljem Odjela za prometnice u novom ustroju Instituta IGH d.d. Od 01. siječnja 2011. do 31. sječnja 2016. obnašao funkciju Direktora Zavoda za stručni nadzor u Institutu IGH d.d. Od 01. veljače 2016. godine zaposlen na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u nastavno zvanje predavač za područje građevinarstva.

 

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu školske godine 2003/04. upisao poslijediplomski znanstveni studij za magistra smjer prometnice. 13. studenoga 2008. godine obranio magistarski rad pod naslovom „Kriteriji ravnosti voznih površina asfaltnih kolnika“, mentor prof. Tatjana Rukavina i stekao akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice.

 

Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dodijeljen mi je matični broj znanstvenika: 310831.

 

Istraživač na znanstvenom projektu šifre 082-1102147-2143 pod nazivom „Modeliranje ponašanja kolničkih konstrukcija cesta s asfaltnim zastorom“, glavni istraživač, prof.dr.sc. Tatjana Rukavina, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet, Zagreb, područje Tehničke znanosti, dio znanstvenog programa šifre 1102147 pod nazivom „Održivo gospodarenje kolničkim konstrukcijama cesta u Hrvatskoj, glavni istraživač, prof.dr.sc. Mate Sršen, dipl.ing.građ., Institut IGH d.d.

 

Sudjelovao u implementaciji sustava upravljanja kvalitete sukladno normi ISO 9001:2002 te je 2006. godine imenovan pomoćnikom Quality Manager (PQM) za proces stručni nadzor IGH d.d.

 

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 16. srpnja 2012. godine obranio disertaciju pod naslovom „Novi pristup sustavu hidroizolacija – asfaltni kolnik mostova““, mentor prof. Tatjana Rukavina i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice.

 

Od 2006. godine član Tehničkih odbora TO-221 – Geosintetici i TO-533 – Kolničke konstrukcije pri Hrvatskom zavodu za norme (HZN).

 

U sklopu stručnog usavršavanja u prosincu 2005.g. dobio Certificate for the Practical Use of the New 1999 FIDIC Conditions of Contract.

 

Aktivan član i Predsjednik Društva za ceste Zagreb (DCZ) – Via Vita. od 2007.-2015 g. a dopredsjednik Hrvatskog Društva za ceste od 2015.

 

Služi se engleskim jezikom.